Noslēdzoties smagam diskusiju un pārrunu posmam starp partijas „Visu Latvijai!” un TB/LNNK Liepājas nodaļām, izveidots kopīgs saraksts.

Abas partijas piedalīsies gaidāmajās Liepājas domes vēlēšanās ar vienotu Nacionālās apvienības sarakstu, kas tika iesniegts pirmdienas, 22.aprīļa, pēcpusdienā.

„Ne tie ir stipri, kas izvairās no strīda un viedokļu apmaiņas, bet tie, kas spēj apvienot dažādas pieejas un pieredzi par labu augstākam mērķim. Nacionālās apvienības mērķis ir latviska un taisnīga Latvija, kā arī pašaizliedzīgs darbs ikvienā vietā, kur pārstāvēts apvienības vārds,” – tā vienošanos komentē saraksta līderis un „Visu Latvijai” Liepājas nodaļas vadītājs Raivis Blumfelds.

Visi sarakstā iekļautie ir sabiedriski un politiski aktīvi cilvēki, kas sevi ir pierādījuši gan ar saviem darbiem, gan ar spēju domāt un rīkoties valstiski.

„Pretēji konkurentu cerībām Nacionālajai apvienībai būs vienots vēlēšanu saraksts, kurā simpātijas dažādu kandidātu piedāvājumam varēs vērtēt Liepājas iedzīvotāji,” teic Blumfelds.

Saraksta priekšgalā šoreiz apzināti virzīti gados jauni, enerģiski Latvijas patrioti, kuri strādās vienā komandā ar pieredzes bagātiem un politiskās cīņās rūdītiem apvienības pārstāvjiem.

„Pieredze kopā ar jaunības degsmi un ideālismu bija kombinācija, kas ļāva Nacionālajai apvienībai sasniegt ļoti labus panākumus parlamenta līmenī. Nacionālā apvienība ir gatava cīnīties par labiem rezultātiem un iespēju kalpot iedzīvotāju interesēm arī Liepājā,” tā Blumfelds.

Saraksta līderim Raivim Blumfeldam (VL), kurš ir guvis labu pieredzi, strādājot 11.Saeimā, seko žurnāliste Sarmīte Pujēna (bezpartejiska, startē no TB/LNNK), kura startēs ar otro numuru. Trešais sarakstā ir uzņēmējs Mārtiņš Ceriņš (VL), ceturtā – Liepājas muzeja galvenā speciāliste Kristīne Skrīvere (VL), bet ar piekto numuru – pieredzes bagātais domnieks un uzņēmējs Ivars Kesenfelds (TB/LNNK).

Nacionālās apvienības piedāvājums Liepājā balstās uz trim galvenajām vērtībām: latviska un pārtikusi Liepāja; zaļa Liepāja; Liepāja – kultūrvēsturisks, mūsdienīgs, jaunām ģimenēm, uzņēmējiem un jauniem, spējīgiem speciālistiem draudzīgs Kurzemes attīstības centrs.

Nacionālā apvienība „TB/LNNK” un „Visu Latvijai!”

KANDIDĀTU SARAKSTS PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM LIEPĀJĀ, 2013.GADA 1.JŪNIJĀ

1.Raivis Blumfelds
2. Sarmīte Pujēna
3. Mārtiņš Ceriņš
4. Kristīne Skrīvere
5. Ivars Kesenfelds
6. Inga Kulmane
7. Jānis Bružis
8. Vilnis Mauliņš
9. Daina Vanaga
10. Ināra Kalnarāja
11. Juris Pavītols
12. Anita Reinholce
13. Jānis Tečis
14. Maija Neimane
15. Gatis Šuklais
16. Austra Bukševica
17. Kārlis Kints
18. Raivo Repšs

PROGRAMMA
Latviska Liepāja, Kurzemes attīstības centrs

Liepāja – radoša, inovatīva, latviska, droša, ģimenei draudzīga, labi pārvaldīta, ērta pilsēta, Kurzemes attīstības centrs.

Darbavietas un izaugsme
Sadarbībā ar valdību izstrādāsim plānu investīciju piesaistei, jaunu darbavietu radīšanai, pilsētas inovatīvai attīstībai.

Attīstīsim biznesa un tehnoloģiskos inkubatorus, industriālās teritorijas ar infrastruktūru un pamatpakalpojumiem, kur izvietoties jauniem uzņēmumiem pēc inkubācijas perioda.

Veicināsim uzņēmējdarbību, kas balstīta uz vidējiem un maziem uzņēmumiem.

Izveidosim publisku SEZ rezervēto un brīvo teritoriju digitālu karti, investoru piesaistei.

Ģimene – mūsu galvenā vērtība
Nodrošināsim vietu bērnu dārzā katram bērnam.

Piešķirsim bērna piedzimšanas vienreizējo pabalstu 1000 lati, sākot ar trešo bērnu – 2000 latu.

Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli ģimenēm ar bērniem par vienīgo mājokli, atkarībā no bērnu skaita.

Nodrošināsim mūsdienīgu medicīnas aprīkojumu Reģionālās slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai.

Liepāja kā vadošais veselības aprūpes centrs Kurzemē.

Latviska Liepāja
Pašvaldības bērnudārzos pāriesim uz apmācību tikai latviešu valodā.

Veicināsim un finansiāli atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību darbu.

Kultūra un sports vienos sabiedrību.

Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

Sniegsim materiālu atbalstu politiski represētajiem un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Atbalstīsim jaunsardzes kustību, veicināsim jaunatnes patriotisko audzināšanu.

Kultūras un tūrisma centrs
Ar plašo, inovatīvo un dažādo kultūras piedāvājumu piesaistīsim gan kurzemniekus, gan ārvalstu tūristus.

Liepājā ir daudzfunkcionāla koncertzāle, restaurētas Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeles, mazā zāle teātrim, plašs amatniecības un folkloras centrs.

Veicināsim pilsētas simfoniskā orķestra attīstību.

Saglabāsim pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši koka arhitektūru.

Inventarizēsim, saglabāsim un atgriezīsim pilsētas vidē vēsturisko bruģi.

Ierīkosim mūsdienīgu kempingu jūras tuvumā.

Piesaistīsim finansējumu Jūrniecības muzeja celtniecībai.

Tiesiska, caurspīdīga pašvaldība
Atbalstīsim referendumus pilsētai svarīgos jautājumos.

Panāksim pašvaldības iestāžu, tai piederošo kapitālsabiedrību finanšu caurskatāmību.

Nodrošināsim komiteju un domes sēžu translāciju, pārcelsim tās uz plašākām telpām.

Pašvaldības pakalpojumus padarīsim maksimāli pieejamus e-vidē, vienkāršosim birokrātisko sistēmu.

Ieviesīsim ekonomiski pamatotu, uz izaugsmi motivētu, no sasniegtajiem rezultātiem atkarīgu atalgojumu un prēmēšanas sistēmu.

Nodrošināsim piemaksas vidējam medicīniskajam personālam, bērnu dārzu pedagogiem un skolotājiem.

Darbinieku rotācija un pieņemšana darbā tikai atklāta konkursa kārtībā samazinās korupciju pašvaldībā.

Mazāki rēķini, turīgāki iedzīvotāji
Izmantojot publisko un privāto finansējumu, atbilstoši enerģētikas un energoefektivitātes plānam, īstenosim daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas programmu, panākot katrā ēkā vismaz 60% enerģijas ietaupījumu, pamatā izmantojot Latvijā ražotus materiālus un radot papildu darbavietas.

Atcelsim SIA „Liepājas enerģija” monopolstāvokli, veicināsim šķeldas izmantošanu siltuma ražošanā.

Dzīvokļu īpašniekiem nodrošināsim iespēju norēķināties tieši ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pilsēta, kurā ērti pārvietoties
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām pagarināsim veloceliņus līdz Bernātiem un Grobiņai.

Veidosim jaunas gājēju ielas.

Nomainīsim ielu grants segumu ar asfaltbetonu 8 gadu laikā, ielu remontiem nodrošināsim kvalitātes kontroli.

Pakāpeniski paplašināsim atvieglojumus pensionāriem un skolēniem sabiedriskajā transportā.

Izstrādāsim iekšpagalmu labiekārtošanas programmu turpmākajiem pieciem gadiem.

Visiem draudzīga un droša Liepāja
Labiekārtosim skolu sporta laukumus un PII rotaļlaukumus.

Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos nodrošināsim cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši aprīkotas darbavietas (2-5%).

Atbalstīsim diennakts aptiekas izveidi.

Likvidēsim narkotisko vielu un nelegālā alkohola tirdzniecības vietas.

Aizvāksim azartspēles no dzīvojamiem rajoniem.

Uzstādīsim vairāk video novērošanas kameru publiskajā telpā.

Likvidēsim maksas autostāvvietas.

Zaļa Liepāja
Saglabāsim un attīstīsim pilsētas zaļo rotu – parkus un mežus.

Izveidosim mūsdienīgu pludmales infrastruktūru.

Uzlabojot kontroli, mazināsim gaisa piesārņojumu un smakas.

Izveidosim dzīvnieku kapsētu un labiekārtotu dzīvnieku patversmi.

Atbalstīsim zaļo un amatnieku tirdziņu darbību.