Šis pavasaris atnesa sēru vēsti Liepājai par skolotājas Maijas Neimanes aiziešanu pa Mūžības klases durvīm. Ar viņu es iepazinos pirms daudziem  gadiem toreizējā ekskursiju un tūrisma birojā Rīgas ielā 3, laikā, kad  to vadīja  Melita Dancberga.


Toreiz, Maija, kā angļu valodas pratēja, tika uzaicināta pavadīt nedaudzās ārzemnieku tūristu grupas. Viņai pašai ļoti patika ekskursantiem izrādīt Sv. Trīsvienības baznīcu un kopā ar ērģelnieku Kraujas kungu paklausīties kādu baznīcas ērģeļu opusu.


Maija bija ne tikai talantīga vēstures skolotāja, bet kā 15. vidusskolas direktore bija  arī diplomātiska administratore. Atceros, kā gatavojoties 2001. gada pašvaldību vēlēšanām, līdz vēliem vakariem diskutējām par TB/LNNK programmu Liepājai. Maijai bija ļoti svarīgs punkts – lai beidzot tiek pabeigta viņas skolas celniecība. Maijas mūžu pavadīja neizdzēšama veselīga ironisma piedeva, tādēļ viņa mēdza atkārotot, ka ne Uldis Sesks, ne Silva Golde uz Rīgu, uz Izglītības ministriju ar dāvanu tarbiņu skolas likteni izlemt nebraukšot, pašai jāaujot kājas pie Rīgas kungiem.


Maija Neimane bija patriotiska personība – jau nebūdama skolas direktore, aptuveni desmit gadus 14. novembrī gāja aicināt savas bijušās skolas klašu audzinātājus pulcināt  skolniekus Ziemeļu kapos un atcerēties 1919. gada Liepājas aizstāvēšanas kaujās kritušos.


Kompānijās Skolotāja omulīgā labsajūtā burtiki peldēja dziesmu un mūzikas gaisotnē. Maijai mīļa bija dziesma "Gar jūras zeltmirdzošo krastu", ko bieži tādās reizēs piedziedāja viņas draudzene Austra Pumpure.


Esot pensijā un vadot Liepājas pensionēto skolotāju biedrību "Zelta rudens", Maija katru septembri prata saviem senioriem sagādāt mazus pārsteigumus no tradicionālajiem sponsoriem un atbalstītājiem.


Maija mums paliks atmiņā ar viņai tik raksturīgo un savam mūžam tik piederīgo un izlēmīgo frāzi: "Muti ciet un mēli kabatā!" Lai viņai gaiši mūžības skolas gaiteņi!


Gunārs Silakaktiņš un bijušās TB/LNNK Liepājas grupas dalībnieki.  


Kā informē piederīgie, Maiju Neimani izvadīs 23.martā pulksten 14 no Līvas kapu kapličas uz Rīgas krematoriju.