Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas mākslas un dizaina programmu audzēkņi ar izciliem rezultātiem apliecinājuši savas zināšanas kvalifikācijas eksāmenos.

Kopumā diplomdarbus aizstāvēja 41 audzēknis, desmit no šiem audzēkņiem saņēma augstāko novērtējumu – 10 balles, informē PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Kā ļoti izcilu darbu, kuru komisija novērtēja ar augstu rezultātu bija koka izstrādājumu dizaina audzēkņa Valtera Krētaiņa izveidoto funkcionālo ierīci bērniem ar kustību traucējumiem – "Solis pa solim".

"Mūsu skolas audzēkņu sniegumu šogad eksāmenu komisija novērtēja ļoti augstā līmenī – gan teorētiskos darbus, gan praktiskos darbus. Ļoti pozitīvi, ka darbi tika prezentēti Liepājas dārgakmenī – koncertzālē "Lielais dzintars”. Vēlos pateikt lielu paldies pedagogiem – diplomdarbu vadītājiem un audzēkņiem par nopietno attieksmi pret mācībām un radošajām idejām, kas tika realizētas,” stāsta LMMDV direktore Inga Auziņa.
Visi interesenti laipni aicināti uz LMMDV diplomdarbu izstādi, kas būs apskatāma līdz 4. jūlijam. Šī gada kvalifikācijas darbu tēma bija "Nospiedums" – laika nospiedums pagātnē, tagadnē, nākotnē – katra audzēkņa interpretācijā tapušie diplomdarbi.

Kvalifikācijas darbus vērtēja komisija no Rīgas, Mākslas akadēmijas un radošo industriju nozaru pārstāvji – profesore Aija Freimane, docente Santa Zariņa, Mārtiņš Ratniks, Jānis Blunavs mārketingu komunikāciju aģentūras "Esplanāde" direktors, arhitekte Andra Bula no arhitektūras biroja "Ozola&Bula", Inese Pētersone no Rīgas Dizaina mākslas vidusskolas un citi speciālisti.

Savukārt Vizuālā tēla stilistiem centralizētais kvalifikācijas eksāmens notika trešdien, 21. jūnijā. Viens programmas audzēknis nokārtoja šo centralizēto kvalifikācijas eksāmenu ar augstāko novērtējumu – 10 ballēm, savukārt četri audzēkņi saņēma 9 balles. Audzēkņiem bija jāpilda teorētiskās eksāmena daļas tests, savukārt otrajā daļā bija praktiskā daļa, kurā pēc audzēkņa izvēlētā modeļa bija jārada koptēls – meikaps, frizūra, jāizvēlas atbilstošs apģērbs un aksesuāri un jāprezentē komisijai.

Komisijas priekšsēdētāja bija Rimma Āboltiņa, SIA "AR studija" vadītāja un biedrības "Baltijas imidža speciālistu asociācija" prezidente. Komisija ļoti atzinīgi novērtēja gan nodaļas darbību, gan sasniegtos rezultātus.

Eksāmenu vēroja arī Liepājas Biznesa inkubatora vadītājs un skolas konventa pārstāvis  Atis Egliņš-Eglītis, kurš atzinīgi novērtēja audzēkņu sniegumu un iedrošināja jauniešus izmantot Biznesa inkubatora sniegtās iespējas sava biznesa ideju attīstībai.

Ceturtdien, 22.jūnijā, pulksten 14 koncertzālē "Lielais dzintars" notiks pirmais PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izlaidums.