Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, pirmajā izsolē pārdod Inetai Karzonei piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 2866. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 72 ar kopējo platību 47,8 m², kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143001), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000310143003), kopīpašuma 478/36109 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000310143). 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma īpašniece – Ineta Karzone. Piedzinējs: Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 6200,00 EUR. Izsoles solis –100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 620,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2022. gada 7.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 7.jūlijs plkst. 13.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Vānes iela 3–48, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 0513, kas pieder Vladimiram Daņilovam. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 48 ar platību 38,7m2 un pie tā piederošo 387/29067 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 1700 901 0513, kas atrodas Liepājā, Vānes ielā 3–48. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro). Izsoles solis: 800,00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 6.jūnijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 6.jūlijs plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 26.jūnijam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes (reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (800,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamā īpašuma 513/2000 daļas no Kungu iela 22, Liepāja ar kadastra numurs 1700 033 0041, kas pieder SIA Vinnijs 3, reģistrācijas numurs 48503011477. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no pagrabtelpām ar platību 164,9m2, noteikta lietošanas kārtība starp īpašniekiem, kadastra Nr. 1700 033 0041, kas atrodas Liepājā, Kungu ielā 22. Nekustamā īpašuma 513/2000 daļu novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 8600,00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis: EUR 860,00. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 6.jūnijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 6.jūlijs plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 26.jūnijam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes (reģ. Nr. LV32674811093, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (860,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Jeļenai Iļjinai piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes iela 13–38, Liepāja, ar kadastra Nr.17009015989. Parādniece: Jeļena Iļjina. Piedzinēji: (a) Āris Gailišs, (b) Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024, Čiekurkalna 1. līnija 1–k–2, Rīga, LV–1026. Novērtējums:  EUR 11 500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Ezerkrasta mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009015989, ar kopējo platību 52,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 3/220 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000440128001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000440128. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009015989. Izsolē tiek pārdota Jeļenai Iļjinai piederošā daļa laulāto kopmantā – 1/2 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena EUR 11 500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 2.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 4.jūlijs plkst. 13.00.  Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 22.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1150,00. Tālr. 63232382.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 03.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40203404585
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Energon
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Kuršu laukums 15 – 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40203404354
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HVAC projekti"
Pamatkapitāls: 10 000 EUR
Adrese: Toma iela 1, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 03.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40008316356
Nosaukums: "Uliha 68"
Adrese: Uliha iela 68 – 2, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 01.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40008316252
Nosaukums: "Baltijas Neatkarīgo Motoklubu Alianse BIMA"
Adrese: Zirņu iela 48 – 1/3, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: REGĪNA ŠTRANKA, personas kods 200839–XXXXX, miršanas datums 22.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EMĪLIJA LŪSE, personas kods 250537–XXXXX, miršanas datums 04.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIGARS NOVADS, personas kods 050763–XXXXX, miršanas datums 15.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS REŠETŅAKS, personas kods 191038–XXXXX, miršanas datums 25.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS DŪDUMS, personas kods 240472–XXXXX, miršanas datums 14.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA JUODKA, personas kods 011051–XXXXX, miršanas datums 02.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MATĪSS VISVALDIS KALNIŅŠ, personas kods 110833–XXXXX, miršanas datums 22.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MILDA OLGA GALVEITE, personas kods 011234–XXXXX, miršanas datums 20.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀZEPS JANCIS, personas kods 060336–XXXXX, miršanas datums 17.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SŪRIŅŠ, personas kods 220145–XXXXX, miršanas datums 30.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDIS MANOVSKIS, personas kods 030551–XXXXX, miršanas datums 03.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FILGITA ĀDAMSONE, personas kods 040556–XXXXX, miršanas datums 29.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUFINA MOLOTOKA, personas kods 281036–XXXXX, miršanas datums 15.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA OKMANE, personas kods 291034–XXXXX, miršanas datums 27.07.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINĀRS BEČERS, personas kods 150265–XXXXX, miršanas datums 11.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NEĻA DRAGUNA, personas kods 021052–XXXXX, miršanas datums 19.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ASTRĪDA PROKOFJEVA, personas kods 010340–XXXXX, miršanas datums 06.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2022. gada 30. jūnijā plkst.12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANDRIS KRIEĶIS aizstāvēs promocijas darbu "Sākumskolēna lasītprasmes attīstības pedagoģiskie nosacījumi" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr. paed. Pāvels Jurs (Liepājas Universitāte); Dr. paed. Ilze Miķelsone (Latvijas Universitāte); Dr. paed. Dace Medne (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija).
Ar promocijas darbu no 2022. gada 6. jūnija var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu


LĪVIJA JAKIMČUS, dzim. 1956.gada 7.oktobrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 14.oktobrī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāva, 12.zālē, kā atbildētāja Uģa Spriņģa prasībā par parāda piedziņu un lietu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā civillietā Nr.C69185422. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2420 22 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret atbildētāju ANNU ZAICEVU, dzim. 1970.gada 14.augustā, par naudas piedziņu. Atbildētājai Annai Zaicevai tiek paziņots, ka tiesnesis I. Ķiploks vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā 2022.gada 29.augustā Ventspilī, Katrīnas ielā 14. Atbildētājai Annai Zaicevai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Katrīnas ielā 14, Ventspilī) no 2022.gada 29.augusta. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Pusēm ir tiesības iesniegt pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Tā neiesniegšanas gadījumā, spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.