Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Viktoram Oreško piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Šķēdes ielā 5–35. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 35 Liepājā, Šķēdes ielā 5, 34,4 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 12/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 11 900 EUR, izsoles sākumcena – 11 900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 26. aprīlī un noslēgsies 2022. gada 26.maijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 16.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1190,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Ervīnam Rebānam piederošās 8/19 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Šķēdes iela 21–2, Liepāja, ar kadastra Nr.17009022740. Parādnieks: Ervīns Rebāns. Piedzinēji: (a) AS Baltijas Izaugsmes grupa, reģistrācijas Nr.40003291179, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (b) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (c) SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31 k–3, Rīga, LV–1012, (d) Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums:  EUR 10 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009022740, ar kopējo platību 66,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 12/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110102001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000110102. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022740. Otrās izsoles sākumcena EUR 7950,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 27.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 27.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 17.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1060,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 20.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203394111
Firma: SIA RRIT
Pamatkapitāls: 5 EUR
Adrese: Kuģinieku iela 5, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203394728
Firma: SIA "Enelbeauty"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Mālu iela 14 – 10, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203394427
Firma: "ICE SOLUTIONS" SIA
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Zāļu iela 40, Liepāja, LV-3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JAROSLAVS KRAVECS, personas kods 220353–XXXXX, miršanas datums 23.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS MARČENKO, personas kods 080463–XXXXX, miršanas datums 06.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS POLIS, personas kods 261045–XXXXX, miršanas datums 06.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA JONASE, personas kods 210942–XXXXX, miršanas datums 02.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA APLOKA, personas kods 291140–XXXXX, miršanas datums 31.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA KURBANBAJEVA (TATIANA KURBANBAEVA), personas kods 230955–XXXXX, miršanas datums 14.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽORŽS ERENŠTEINS, personas kods 261236–XXXXX, miršanas datums 07.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA VIĻUMSONE, personas kods 101227–XXXXX, miršanas datums 16.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS MIŠČUKS, personas kods 120736–XXXXX, miršanas datums 25.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TEODORS ŠKUBERTS, personas kods 091129–XXXXX, miršanas datums 26.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS TEODORS ĶĒNIŅŠ, personas kods 201232–XXXXX, miršanas datums 20.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 20.03.2023.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 6. maijā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 2023. gada 20. martam zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIVIJA ELZA POLE, personas kods 010828–XXXXX, miršanas datums 25.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas lieta Nr.3–12/03455–22 SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/0031/06 Lindorff Oy Latvijas filiāles pieteikumā pret ANŽELU PEDAKU (pirms uzvārdu maiņas Bodnarčuka) par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Paziņojam Anželai Pedakai, dzim. 1969.gada 3.jūlijā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mežu ielā 53–63, Liepājā, ka, saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.pantu, pieteikums tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 24.maijā Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5.

IGORS HAĻUTO, dzim. 1973. gada 30. maijā, kura pēdējā zināmā dzīves vieta ir Sakņu iela 6/8–49, Liepāja, LV–3405, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2022. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, 1.stāvā, 1.35.zālē, vai tiesā Liepājā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, 7.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C69410521/35 Ksenijas Haļuto prasībā pret Igoru Haļuto par laulības šķiršanu. Lieta tiks skatīta videokonferences režīmā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C69153222 SIA "GelvoraSergel" prasībā pret ANDRI ZABUSOVU par parāda piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, tiesa uzaicina atbildētāju Andri Zabusovu, dzim. 1993.gada 5.septembrī, saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Liepājā, Republikas ielā 14) prasības pieteikumu un sniegt rakstveida paskaidrojumu. Atbildētāja paskaidrojums noformējams atbilstoši Civilprocesa likuma 250.23 panta prasībām. Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 26.maijā. Saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 26.maija. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma saīsināto spriedumu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Lietu skatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis M. Plepis. Atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, pirms uzsākta lietas izskatīšana, norādot noraidījuma iemeslus.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai LILIJAI POTAPENKO, dzim. 1971.gada 9.augustā, ka rakstveida procesā 2022.gada 21.jūnijā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses aizstāšanu lietā Nr.C20440310 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Liliju Potapenko par parāda piedziņu.

Rīgas šķīrējtiesā ir saņemts SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija", reģistrācijas Nr. 40003688454, prasības pieteikums pret Aivaru Linkēviču prasībā par parāda EUR 1835,72 piedziņu. Paziņojam atbildētājam AIVARAM LINKĒVIČAM, pers. kods 200781–10831, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Dzintaru iela 88–12, Liepāja, LV–3416, ka SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" prasība pret Aivaru Linkēviču tiks izskatīta Rīgas šķīrējtiesā Rīgā, Vecpilsētas ielā 19, LV–1050, 2022. gada 2.maijā plkst. 10.00 rakstiskā procesā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C69190922 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret KRISTAPU ŠVĀNU par parāda piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, tiesa uzaicina atbildētāju Kristapu Švānu, dzim. 1985.gada 16.februārī, saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Liepājā, Republikas ielā 14) prasības pieteikumu un sniegt rakstveida paskaidrojumu. Atbildētāja paskaidrojums noformējams atbilstoši Civilprocesa likuma 250.23 panta prasībām. Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 2.jūnijā. Saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 2.jūnija. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma saīsināto spriedumu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Lietu skatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis M. Plepis. Atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, pirms uzsākta lietas izskatīšana, norādot noraidījuma iemeslus.