Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Voldemaram Puišim piederošo ½ no nekustamā īpašuma – nedzīvojamām telpām Andreja Pumpura iela 14–NT7, Liepāja, kadastra Nr.17009016453. Parādnieks: Voldemars Puišis. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 4200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām, ar kadastra apzīmējumu 17009016453, ar kopējo platību 92,1 kv.m, kas izvietotas pirmskara laika projekta daudzdzīvokļu ēkas pagrabstāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, kā arī pie neapdzīvojamo telpu īpašuma piederošām kopīpašuma 921/14352 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000330153003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000330153, un piecām palīgēkām. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009016453. Starp izsolāmā īpašuma kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts kopīpašuma lietošanas kārtības līgums. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4200,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 10.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 11.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 420,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ingrīdai Vijai Brūksai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Metalurgu ielā 12, Liepājā. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 930 m2, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.17000210170, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 11 700,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 23.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1170,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 3.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 4.aprīlis plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.03.2022
Reģistrācijas numurs: 50203384261
Firma: SIA Immersion Game
Pamatkapitāls: 3 EUR
Adrese: Šķēdes iela 13 – 8, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2022
Reģistrācijas numurs: 50203384651
Firma: SIA "VOSTRAU"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 27 – 60, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203384607
Firma: SIA "AE Accountancy"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Celtnieku iela 15/17 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203384842
Firma: SIA "ELDORADO GOLD"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Kungu iela 68 – 1, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 04.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40002194247
Firma: IK "iizekii"
Adrese: Riņķu iela 11A, Liepāja, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 28.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40008314196
Firma: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Imantas iela 2"
Adrese: Imantas iela 2 – 1, Liepāja, LV–3414

Mantojumu ziņus

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LOLITA OGORCEVA, personas kods 090271–XXXXX, miršanas datums 20.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLAVDIJA MOKIČEVA (KLAVDIYA MOKICHEVA), personas kods 291129–XXXXX, miršanas datums 18.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS BUĶIS, personas kods 141223–XXXXX, miršanas datums 04.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLAVS ROBAČEVSKIS, personas kods 010543–XXXXX, miršanas datums 13.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA PAVLOVA (LIUDMILA PAVLOVA), personas kods 011152–XXXXX, miršanas datums 18.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA KŪLNIECE, personas kods 170745–XXXXX, miršanas datums 19.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS POGORSKIS (BORIS POGORSKIY), personas kods 281135–XXXXX, miršanas datums 03.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA ANDREJEVA, personas kods 120658–XXXXX, miršanas datums 19.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA LILIJA BERĶE, personas kods 021129–XXXXX, miršanas datums 13.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 220404.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2022.gada 6.aprīlī plkst.12.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNA SAULKALNA, personas kods 060733–XXXXX, miršanas datums 01.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 220405.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2022.gada 8.aprīlī plkst.11.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69261121 SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret Arturu Gromovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam ARTURAM GROMOVAM, dzim. 1989.gada 30.aprīlī, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Pomerance rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 5.maijā. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsināta sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesā saņemts Silvijas Popovas pieteikums par Jevgeņija Popova izsludināšanu par mirušu. Kurzemes rajona tiesa uzaicina pazudušo personu JEVGEŅIJU POPOVU, dzim. 1962. gada 2. novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Roņu iela 1–4, Liepāja, LV–3401, triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas ierasties Kurzemes rajona tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu, pretējā gadījumā Jevgeņijs Popovs, dzim. 1962. gada 2. novembrī, tiks izsludināts par mirušu. Pieteikuma izskatīšana notiks Kurzemes rajona tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 1.35.tiesas zālē, 2022.gada 15.jūnijā plkst. 11.00. Tiesa aicina visus, kuri zina pazudušās personas Jevgeņija Popova, dzim. 1962.gada 2. novembrī, atrašanās vietu vai kam ir zināms par viņa nāvi, triju mēnešu laikā paziņot par to Kurzemes rajona tiesai.

Kurzemes rajona tiesa paziņo MĀRTIŅAM ĶIPSTAM, dzim. 12.11.1975., ka 2022.gada 5.aprīlī Kurzemes rajona tiesā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa pieteikumā par Mārtiņam Ķipstam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Siguldas iela 27–4, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 4262, izsoles akta apstiprināšanu, tā nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī uz īpašumu ierakstīto parādu saistību un aizlieguma atzīmju dzēšanu.