Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2022.gada 17.martā plkst. 13.00 Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības:
[..]
2) Zivju ielā 10/12, Liepājā (kadastra numurs 1700 533 0009), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 1700 033 0010 008). Izsoles sākumcena – EUR 7400. Izsoles solis – EUR 100;
[..]
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var tīmekļa vietnē www.vni.lv. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", tālr. uzziņām 80002000, 26320958. Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2022.gada 15.martā līdz plkst. 17.00 Talejas ielā 1, Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Vitālijam Kavjukam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1–10. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1, 19,2 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 192/6915 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Piedzinēji: valsts, Nadežda Kavjuka; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rožu iela 6 , Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 3100 EUR, izsoles sākumcena – 2325 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsole sāksies  2022. gada 9.februārī un noslēgsies 2022. gada 11.martā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājum 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Tabūnam piederošās 202/62843 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 150, Liepājā. Piedzinēji: SIA B2Kapital, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 41–10, Rīga; AS "SEB banka", juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr.A–29, Brīvības ielā 150, Liepājā, garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1700 023 0078 002. Garāžas Nr.A–29 platība 20,2 kv.m. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma (202/62843 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1700,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 28.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 8.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 10.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203379409
Firma: HOLDITY SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Cieceres iela 46A, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203378776
Firma: SIA SERVISS 3N
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Graudu iela 18 – 7, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203378600
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Restorāns Rīve"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Rīgas iela 14, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203378850
Firma: SIA BauRoks
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Siļķu iela 17 – 13, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203378210
Firma: SIA "KOPĀ BŪVĒT"
Pamatkapitāls: 500 EUR
Adrese: Uliha iela 50 – 4, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: REINHOLDS GRIGORJEVS, personas kods 240648–XXXXX, miršanas datums 03.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 03.11.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZANDIS KAIRIS, personas kods 100845–XXXXX, miršanas datums 26.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS KOROĻOVS, personas kods 231056–XXXXX, miršanas datums 14.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS MARKVARTS–NEIMANIS, personas kods 201023–XXXXX, miršanas datums 12.05.2000.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA NIEDOLE, personas kods 060645–XXXXX, miršanas datums 12.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS JURIS NIEDOLIS, personas kods 240943–XXXXX, miršanas datums 01.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS MATISONS, personas kods 081038–XXXXX, miršanas datums 05.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROZA FJODOROVA, personas kods 120258–XXXXX, miršanas datums 24.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA FREIDENFELDE, personas kods 130837–XXXXX, miršanas datums 26.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS ŠALTS, personas kods 120158–XXXXX, miršanas datums 12.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69163122, maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret Igmu Tenni par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai IGMAI TENNEI, dzim. 1972.gada 31.decembrī, pēdējā dzīvesvieta – Ganību ielā 45, Liepājā LV–3401, ka 2022.gada 27.aprīlī tiesnese I.Pelnēna minēto maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022.gada 27.aprīļa. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājai Igmai Tennei ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai Igmai Tennei ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.manastiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.