Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par tarifa projektu
SIA "Liepājas ūdens", reģ.Nr. 42103000897, adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2022. gada 25. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku". Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

Ūdensapgāde
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
0,78 EUR/m3
Piedāvātais tarifs (bez PVN)
0,81 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
3,85

Kanalizācija
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
1,01 EUR/m3
Piedāvātais tarifs (bez PVN)   
1,05 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
3,96

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. aprīli. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu. Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu, lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30), piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālr. 63423417. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepājā, K. Valdemāra ielā 12, faksa Nr. 63423417, e-pasts: lu@liepajas–udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsole


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Evai Raubiškai piederošo nekustamo īpašumu (1/3 domājamā daļa), kas atrodas Ziemupes ielā 6–72, Liepājā. Piedzinējs – OU PlusPlus Baltic pilnvarotais pārstāvis Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 63,0 kv.m un 630/52053 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4215 72, kadastra Nr. 1700 900 7728. Izsolē tiek pārdota 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/3 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība – 5800,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 4350,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 21.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 580,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 1.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203376756
Firma: SIA "Ortholike"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Šķēdes iela 15 – 45, Liepāja, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 01.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40008313472
Firma: "Exodus Latvija"
Adrese: Imantas iela 5 – 1, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203377732
Firma: SIA "DSE Lazas Solar"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40203376883
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IZ group
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Siena iela 7 – 20, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203376718
Firma: SIA "Digitālie rokdarbi"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Sudrabu Edžus iela 20, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.02.2022
Reģistrācijas numurs: 50203376921
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAGE COMPANY"
Pamatkapitāls: 3 500 EUR
Adrese: Pīlādžu iela 23 – 4, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants

Reģistrācijas datums: 31.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40002193608
Firma: IK Nakura
Adrese: Rietumkrasta iela 2 – 21, Liepāja, LV–3416

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 01.02.2022
Reģistrācijas numurs: 40008313468
Nosaukums: Biedrība Oskara Kalpaka 66
Adrese: Oskara Kalpaka iela 66 – 30, Liepāja, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA POPOVA, personas kods 100843–XXXXX, miršanas datums 10.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELMA DZIDRA ZUĻĢE, personas kods 290740–XXXXX, miršanas datums 09.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PJOTRS SALMINS (PETR SALMIN), personas kods 271026–XXXXX, miršanas datums 10.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS MISĻAJEVS (SERGEI MYSLIAEV), personas kods 160554–XXXXX, miršanas datums 24.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGA PRENCLAVA, personas kods 030461–XXXXX, miršanas datums 23.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA BIRJUKOVA, personas kods 070356–XXXXX, miršanas datums 14.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA HERTA STRAUTA, personas kods 121137–XXXXX, miršanas datums 10.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS MŪRNIEKS, personas kods 220554–XXXXX, miršanas datums 15.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORMUNDS JELIŠENKO, personas kods 280969–XXXXX, miršanas datums 13.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA KUVAKINA, personas kods 091148–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS VINTERS, personas kods 120249–XXXXX, miršanas datums 18.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA DJAKOŅENKO, personas kods 120445–XXXXX, miršanas datums 13.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS GRĪNVALDS, personas kods 010145–XXXXX, miršanas datums 09.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZOJA FEDOSEJEVA, personas kods 170840–XXXXX, miršanas datums 10.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS GRĪNVALDS, personas kods 231039–XXXXX, miršanas datums 31.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA TOBOĻEVA, personas kods 210349–XXXXX, miršanas datums 17.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA ŠTERNA, personas kods 200838–XXXXX, miršanas datums 16.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FRICIS CĒBERS, personas kods 230136–XXXXX, miršanas datums 14.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS GOLOVINS, personas kods 270558–XXXXX, miršanas datums 27.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS VĪTOLS, personas kods 090439–XXXXX, miršanas datums 13.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS STANDZENIEKS, personas kods 110343–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA SIČKOVSKA, personas kods 140941–XXXXX, miršanas datums 29.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONIDS FADEJEVS (LEONID FADEEV), personas kods 110430–XXXXX, miršanas datums 10.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta C69472221 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prasībā pret Normundu Kāpostu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam NORMUNDAM KĀPOSTAM, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā uz 2022.gada 16.martu. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Tiesa informē, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas (Liepāja) tiesnese I.Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20. pantam lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums pieejams tiešsaistes sistēmā 2022. gada 16. martā, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Informējam, ka lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 195. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu nekavējoties nosūta pusei.