Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums
Zvērināta notāre Ilze Roze, prakses vieta: Pasta iela 47, Jelgava, LV–3001, saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 28.panta 3. daļu, paziņo, ka dzīvojamai telpai Siguldas ielā 27–4, Liepājā, ir mainījušās īpašuma tiesības, un uzaicina personas, kuras bija noslēgušas šīs dzīvojamās telpas īres līgumu ar izīrētāju, viena mēneša laikā no publikācijas dienas paziņot par to un iesniegt dzīvojamās telpas īres līgumu zvērinātam notāram. Ja publikācijā noteiktajā termiņā un kārtībā neviena persona nav pieteikusies, uzskatāms, ka ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir izbeigušās jebkādas Dzīvojamo telpu īres likumā minētās tiesības lietot dzīvojamo telpu uz izīrētāja noslēgtā īres līguma pamata.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203364155
Firma: SIA LA SUPERBA
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 3, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.11.2021
Reģistrācijas numurs: 50203363611
Firma: SIA GCT
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.12.2021
Reģistrācijas numurs: 50203364161
Firma: SIA "Enilor"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Jelgavas iela 7 – 71, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203364259
Firma: SIA B2B Connect
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 48 – 1, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203364615
Firma: SIA "A.G.remonts"
Pamatkapitāls: 500 EUR
Adrese: Liepāja, Rucavas iela 3, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203363291
Firma: SIA "Moon Rider"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Tāšu iela 13A, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203363484
Firma: SIA "Northside Business Park"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 03.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40002192532
Firma: IK "Ž.Maruņaka"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 51 – 4, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 30.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40008311880
Nosaukums: "Lejaskurzemes saimnieces un amatnieki"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 14A, LV–3401

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Dmitrijam Ņesterenko un Viktorijai Ņesterenko piederošo nekustamo īpašumu Baseina iela 32, Liepāja, kadastra Nr.17000200401. Parādnieks: Dmitrijs Ņesterenko. Piedzinēji: (a) Kristīna Cernosjova; (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (c) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978; (d) Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums – EUR 8200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1371 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 17000200401. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17000200401. Otrās izsoles sākumcena – EUR 6150,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 7.decembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 6.janvāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 820,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Līgai Brūverei, Robertai Brūverei un Akselam Brūverim piederošo nekustamo īpašumu Turaidas ielā 5–9, Liepājā, kadastra Nr.17009028571. Parādniece – Līga Brūvere. Piedzinēji: (a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (b) Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums –  EUR 10 200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 170090278571, ar kopējo platību 45,8 kv.m, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009028571. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 200,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 7.decembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 6.janvāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 27.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1020,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:
dzīvokļa īpašumu Nr. 2 Oskara Kalpaka ielā 72, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 1216. Izsoles sākumcena EUR 8500,00, nodrošinājums – EUR 850,00, izsoles solis – EUR 100,00;
dzīvokļa īpašumu Nr. 4 Oskara Kalpaka ielā 72, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 1214. Izsoles sākumcena EUR 8500,00; nodrošinājums – EUR 850,00; izsoles solis – EUR 100.00.
Izsoles sākums – 03.12.2021., izsoles noslēgums – 03.01.2022. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.12.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr. LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e–izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Valērijam Kleinam  piederošo nekustamo īpašumu Lauku ielā 60–34, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no  dzīvokļa īpašuma Nr. 34 Lauku ielā 60, 36 kv.m platībā, 3600/194056 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Zemesgrāmatā reģistrēta lietu tiesība – bezatlīdzības lietošanas tiesība līdz mūža galam par labu trešajai personai. Piedzinējs – TF Bank AB, juridiskā adrese: Boras, 947, 501 10, Zviedrija, Bigbank AS, juridiskā adrese: Riia 2 Tartu 51004, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums – 6200 EUR, izsoles sākumcena – 6200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 600,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 3.decembrī un noslēgsies 2022. gada 3.janvārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 23.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 620,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Evai Raubiškai piederošo nekustamo īpašumu (1/3 domājamā daļa), kas atrodas Ziemupes ielā 6–72, Liepājā. Piedzinējs: OU PlusPlus Baltic pilnvarotais pārstāvis Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 63,0 kv.m un 630/52053 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4215 72, kadastra Nr. 1700 900 7728. Izsolē tiek pārdota 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/3 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 5800,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 580,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 1.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.janvāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGRĪDA ŠLISERE, personas kods 081141–XXXXX, miršanas datums 05.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS BUNKA, personas kods 110255–XXXXX, miršanas datums 08.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA VOLKOVA, personas kods 061058–XXXXX, miršanas datums 18.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANDRA HERMANE, personas kods 150860–XXXXX, miršanas datums 12.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS KUZMINS, personas kods 021240–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA PODNIECE, personas kods 220240–XXXXX, miršanas datums 08.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA GAILE, personas kods 050290–XXXXX, miršanas datums 09.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 09.10.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA BRIČKUS, personas kods 100856–XXXXX, miršanas datums 05.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA DŽERIŅA, personas kods 220142–XXXXX, miršanas datums 14.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA VANAGA, personas kods 080230–XXXXX, miršanas datums 31.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216562.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS ŠUKLAIS, personas kods 021160–XXXXX, miršanas datums 17.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA ĀBELĪTE, personas kods 270659–XXXXX, miršanas datums 22.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS ALEKSANDROVS, personas kods 260263–XXXXX, miršanas datums 03.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA TĪDA, personas kods 130629–XXXXX, miršanas datums 29.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS DEMBICKIS, personas kods 130845–XXXXX, miršanas datums 30.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA PAEGLE, personas kods 240844–XXXXX, miršanas datums 05.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ERNESTS ARĀJS, personas kods 010428–XXXXX, miršanas datums 20.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216492.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIESTURS ŠNEIDERS, personas kods 080540–XXXXX, miršanas datums 30.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216504.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021. gada 16. decembrī plkst. 12.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā DAIGA CELMIŅA aizstāvēs promocijas darbu "Iztēle kā personības izziņas darbību veicinošs faktors literatūras mācību procesā vidusskolā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr. paed. Inta Klāsone (Liepājas Universitāte); Dr. paed. Gunta Siliņa–Jasjukēviča (Latvijas Universitāte).
Ar promocijas darbu no 2021. gada 1. decembra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājiem IĻJAM DAŅIĻENKO (ILYA DANILENKO), dzim. 1979.gada 7.maijā, un TATJANAI DAŅIĻENKO, dzim. 1987.gada 27.janvārī, ka rakstveida procesā 2022.gada 28.februārī, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "RT Piedziņas grupa" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20328309, SIA "Pensacola" prasībā pret Iļju Daņiļenko (Ilya Danilenko), Tatjanu Daņiļenko, Albertu Rūju par parāda piedziņu.