Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums

Zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže, prakses vieta Pasta iela 4, Liepāja,LV–3401, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības lūgumu un saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 28.panta trešo daļu, paziņo, ka nekustamam īpašumam Lēņu ielā 5, Liepājā – ir mainījušās īpašuma tiesības, un uzaicina personas, kuras bija noslēgušas šajā īpašumā dzīvojamo telpu īres līgumus ar izīrētāju, viena mēneša laikā no publikācijas dienas paziņot par to un iesniegt dzīvojamās telpas īres līgumu/us zvērinātam notāram. Ja publikācijā noteiktajā termiņā un kārtībā neviena persona nav pieteikusies, uzskatāms, ka ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir izbeigušās jebkādas dzīvojamo telpu īres likumā minētās tiesības lietot dzīvojamo telpu uz izīrētāja noslēgtā īres līguma pamata.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu SVETLANAS LAŅECAS Liepājas mākslas vidusskolas diplomu par profesionālo vidējo izglītību DPVA Nr.063309, izsniegtu 2010. gada 18.jūnijā.

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Brīvības ielā 215–1, Liepājā, kadastra Nr.17009030889, ar kopējo platību 54,9 kv.m, kas atrodas 1–stāva 5 dzīvokļu dzīvojamā ēkā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 290 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Celtnieku ielā 5–6, Liepājā, kadastra Nr.17009031772, ar kopējo platību 29,8 kv.m, kas atrodas 2–stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 400 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko sesto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas 5–stāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas –1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 11040 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 1100 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 45–2, Liepājā, kadastra Nr.17009033849, ar kopējo platību 28,1 kv.m, kas atrodas 2–stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 300 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 43–11, Liepājā, kadastra Nr.17009030840, ar kopējo platību 47,8 kv.m, kas atrodas 2–stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 460 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Kārļa ielā 5–7, Liepājā, kadastra Nr.17009031200, ar kopējo platību 24,6 kv.m, kas atrodas 2–stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 240 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Kārļa ielā 5–3A, Liepājā, kadastra Nr.17009031199, ar kopējo platību 23,4 kv.m, kas atrodas 2–stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 29.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 29.novembris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 260 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils) rīko pirmo izsoli Jurijam Pastuhovam piederošajam nekustamajam īpašumam Aisteres iela 3–66, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 5946. Piedzinējs: BDR Aisteres 3, Elkoņu iela 3–2, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no  divistabu dzīvokļa ar platību 52,9 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 4500,00 EUR. Izsoles solis 450,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.10.2021. plkst.13.00 un noslēgsies 25.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.11.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  – 450,00 EUR, ZTI Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils) rīko pirmo izsoli Oļega Smirečanska piederošajam nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža iela 12A–25, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 2136.Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no  divistabu dzīvokļa ar platību 49,4 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 6100,00 EUR. Izsoles solis 610,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.10.2021. plkst.13.00 un noslēgsies 25.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.11.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  – 610,00 EUR, ZTI Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils) rīko pirmo izsoli Jeļenai Jegri piederošajam nekustamajam īpašumam Lēņu ielā 7–4, Liepāja, kadastra Nr.1700 901 3801. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no  divistabu dzīvokļa ar platību 38,7 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 3700,00 EUR. Izsoles solis 370,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.10.2021. plkst.13.00 un noslēgsies 25.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.11.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  – 370,00 EUR, ZTI Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 63622289. I

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Rolandam Lankam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Klāva Ukstiņa ielā 3 – 2, Liepājā. Piedzinēji: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 41,1 m2 un 19/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1852 2, kadastra Nr. 1700 900 0730. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 14 000,00 EUR. Izsoles solis 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 8.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 19.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 22.novembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS PAPIRTIS, personas kods 011234–XXXXX, miršanas datums 15.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EMMA STŪRE, personas kods 240819–XXXXX, miršanas datums 27.04.2004.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS MAČOHA, personas kods 170454–XXXXX, miršanas datums 26.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: UNA JĒKABSONE, personas kods 030667–XXXXX, miršanas datums 25.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALĒRIJS LIEPA, personas kods 180753–XXXXX, miršanas datums 30.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNS TEPĻAKOVS (VALENTIN TEPLYAKOV), dzimšanas datums 02.11.1955., miršanas datums 18.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 18.02.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS LOGUNOVS, personas kods 071274–XXXXX, miršanas datums 07.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA GRABOVSKA, personas kods 040151–XXXXX, miršanas datums 13.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA REMĒNA, personas kods 021041–XXXXX, miršanas datums 25.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA OŅIŠČAKA (NINA ONISHCHAK), personas kods 210230–XXXXX, miršanas datums 04.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA VECVAGARE, personas kods 181155–XXXXX, miršanas datums 09.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA STEPANOVA (TATIANA STEPANOVA), personas kods 140351–XXXXX, miršanas datums 14.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 16.05.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS LEMAIKS KALNIŅŠ, personas kods 230126–XXXXX, miršanas datums 14.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 14.06.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 215165.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 15. decembrī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties līdz 2022. gada 14. jūnijam zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS ALBERTS ATE, personas kods 081243–XXXXX, miršanas datums 25.02.2017.
Pieteikšanās termiņš: 9 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROBERTS LAZDOVSKIS, personas kods 110154–XXXXX, miršanas datums 10.06.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KOZINA (GALINA KOZINA), personas kods 290929–XXXXX, miršanas datums 01.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIJA KRISTAPSONE, personas kods 110853–XXXXX, miršanas datums 12.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDA KONDRATJEVA, personas kods 140257–XXXXX, miršanas datums 30.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS MARTIŠEVSKIS (VICTOR MARTYSHEVSKIY), personas kods 180744–XXXXX, miršanas datums 08.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA FROLOVA, personas kods 121233–XXXXX, miršanas datums 26.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVIS HERBSTS, personas kods 180560–XXXXX, miršanas datums 08.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3309 21 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ināru Baikovu par naudas piedziņu. Atbildētājai INĀRAI BAIKOVAI (dzimusi 29.02.1960.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mālkalnes prospekts 30–312A, Ogre, tiek paziņots, ka tiesnese I.Kadeģe vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājai Inārai Baikovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2021.gada 23.novembrī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.