Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par LSEZ SIA "DG Termināls" rīkoto sabiedrisko apspriešanu
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" (reģ. Nr. 40003522112, kas atrodas Pulvera ielā 33, Liepājā, LV–3405) paziņo, ka 2021.gada 19.februārī plkst.17.00 notiks sabiedriskā apspriešana saistībā ar plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā: esošā produkta (bituma) pārkraušanas apjoma palielināšana, kā arī sortimenta papildināšana ar jaunu produkta grupu. Ar iesnieguma kopsavilkumu par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā var iepazīties:
– LSEZ SIA "DG Termināls" mājaslapā www.dgterminals.lv;
– Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401, iestādes darba laikā (pie apsardzes).
Ar atļaujas iesniegumā sniegto informāciju elektroniski var iepazīties:
– VVD mājaslapā www.vvd.gov.lv.
Sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV–3401) līdz 2021. gada 15. martam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklātienes formā. Pieteikties apspriešanai var, rakstot uz uzņēmuma e–pastu: hub@dgterminals.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e–pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e–pasta adresi vienu dienu pirms sanāksmes.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103046962
Firma: SIA "MMD–Rāmju sistēmas"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 197/205
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arnis Dabars, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reinis Rečs, personas kods 1811XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 30.08.2019. lēmumu Nr.6–12/105336, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203291612
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ40203291612
Firma: SIA "SD WOOD"
Adrese: Liepāja, Skuju iela 23
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Aleksandrs Dubiņins, personas kods 1708XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kristīne Skvorcova, personas kods 1608XX–XXXXX2, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135343019792.

Reģistrācijas numurs: 40003316720
Firma: SIA "Liepājas Pētertirgus"
Padome: Juris Aizezers, personas kods 1407XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs; Aloizs Norkus, personas kods 2106XX–XXXXX, padomes loceklis; Jānis Sausnītis, personas kods 1604XX–XXXXX, padomes loceklis; Jānis Strautiņš, personas kods 1102XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (amats)
Izdarīts ieraksts: 08.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203029176
Firma: SIA "Dr.Lūkas"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 1 – 7
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: Edgar Sedrakian, personas kods 1101XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Baiba Ozoliņa, personas kods 2809XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības turpināšana, pamatojoties uz Dalībnieku 18.12.2020. sapulces protokolu Nr. 2, izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 08.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103581447
Firma: SIA "KAAREL"
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 5 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 26.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/8517
Izdarīts ieraksts: 05.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103025180
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOSMARES ELEKTROMONTĀŽA"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19B
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103083884
Firma: SIA "5 pret 5"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 12 – 27
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 01.02.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/11248
Izdarīts ieraksts: 05.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103077708
Firma: SIA "Aukstumiekārtas Kurzeme"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1A
Iecelts: Administrators: Renata Konopecka, personas kods: 1007XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 05.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074129
Firma: SIA "UNO–L"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 4 – 32
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 03.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103075681
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.Z.komercfirma"
Adrese: Liepāja, Jūrmalas iela 19 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Roman Zobnitsev, personas kods 2404XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 09.11.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/190424, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 54103118211
Firma: SIA TiTiCe
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 130 – 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 28.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/9489
Izdarīts ieraksts: 03.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40003207464
Firma: Akciju sabiedrība "Aureum"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 6 – 1N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Guntars Zvīnis, personas kods 1008XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Andris Banders, personas kods 0403XX–XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ilvars Sirmais, personas kods 0804XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Verners Skrastiņš, personas kods 2810XX–XXXXX, padomes loceklis
Ieceltas amatpersonas: Guntars Zvīnis, personas kods 1008XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 28.01.2021. vienīgā akcionāra lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 03.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Peldu iela 6 – 1N

Reģistrācijas numurs: 42103071758
Firma: SIA "MP WOOD COMPANY"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 76A
Valde: Māris Eduards Pelnēns, personas kods 2608XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (vārds), izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.02.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203290021
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV75ZZZ50203290021
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PWBI"
Adrese: Liepāja, Baltijas iela 7 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 4000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4000.00 EUR
Valde: Aleksandrs Dubiņins, personas kods 1603XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203290180
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV15ZZZ40203290180
Firma: SIA "KSENIJA KOBECA"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4 – 16
Parakstītais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000.00 EUR
Valde: Ksenija Kobeca, personas kods 1310XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STEPANS MATJUHA, personas kods 231036–XXXXX, miršanas datums 13.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 23.martā plkst. 13.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROLANDS LAPIŅŠ, personas kods 300339–XXXXX, miršanas datums 12.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTURS OSVALDS ŠTĪBELIS, personas kods 110329–XXXXX, miršanas datums 15.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 15.11.2021.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS RASNAČS, personas kods 100435–XXXXX, miršanas datums 26.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS BURTNIEKS, personas kods 280545–XXXXX, miršanas datums 21.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA ŽVAGINA, personas kods 020140–XXXXX, miršanas datums 21.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 205534.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akti tiks nolasīti 2021. gada 9. martā plkst.15.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma aktu nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARIJS ATIĶIS, personas kods 260238–XXXXX, miršanas datums 17.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NONNA BERESŅOVA, personas kods 161268–XXXXX, miršanas datums 20.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAITA MASLOVA, personas kods 250140–XXXXX, miršanas datums 26.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KULAKOVS, personas kods 300872–XXXXX, miršanas datums 16.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS TAURE, personas kods 050759–XXXXX, miršanas datums 04.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS ŠULGA, personas kods 250960–XXXXX, miršanas datums 11.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GRIGORIJS OĻEIŅIKS (GRIGORY OLEYNIK), personas kods 021139–XXXXX, miršanas datums 20.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA GOLTURENKO, personas kods 111246–XXXXX, miršanas datums 16.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNOLDS PANKOKS, personas kods 251032–XXXXX, miršanas datums 20.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS PULVIŅŠ, personas kods 250242–XXXXX, miršanas datums 25.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELITA MILAŠINA, personas kods 211150–XXXXX, miršanas datums 21.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRANDA FREIMANE, personas kods 170944–XXXXX, miršanas datums 22.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EUĢENIJA MŪRNIECE, personas kods 070322–XXXXX, miršanas datums 28.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 205393.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 16.martā plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA SŪNAITE, personas kods 170526–XXXXX, miršanas datums 26.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 204055.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

GAIDA KONDRAŠEVA, dzim. 1997.gada 23.maijā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā 2021. gada 6. maijā plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14 (1. stāvs, 7. zāle), kā atbildētāja civillietā Nr. C69 2847 20 Kristapa Kondraševa prasībā pret Gaidu Kondraševu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59. pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.3–12/3047/8 AS "GE Money" (pēc firmas maiņas AS "MG Capital") pieteikumā par saistības piespiedu izpildīšanu pret Vitāliju Kuhļevski. 2020.gada 16.decembrī saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājam VITĀLIJAM KUHĻEVSKIM, dzim. 1976.gada 13.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Strazdu ielā 16–10, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.pantu pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 15.martā rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 15.martā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20253709 Lindorff OY Latvijas filiāles prasībā pret Kristīni Melbārdi par parāda piedziņu. 2020.gada 16.decembrī saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājai KRISTĪNEI MELBĀRDEI, dzim. 1974.gada 29.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Dunikas ielā 25–44, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.pantu pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 15.martā rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 15.martā.