Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Lienei Tauriņai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Augustes ielā 17 – 7, Liepājā. Piedzinēji: SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, AS MC Finance, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A – 6, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 69,1 m2 un 691/4226 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes gabala un palīgceltnes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3541 7, kadastra Nr. 1700 901 1682. Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3200,00 EUR. Izsoles solis 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 1.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 320,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 12.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 11.februāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Taisijai (Taisiya) Borozdinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kūrmājas prospektā 28 – 12, Liepājā. Piedzinējs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība Kūrmājas 28, adrese: Kūrmājas prospekts 28 – 14, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 101,6 m2 un 1016/18852 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5230 12, kadastra Nr. 1700 901 4428. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 39 700,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 1.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3970,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 12.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 11.februāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40203257716
Firma: SIA "Rainbow VM"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 25
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103041306
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Parakstītais pamatkapitāls: 37186868.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 37186868.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103030266
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROŅU 6"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 6
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 01.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/148595
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103065802
Firma: SIA "KHL–STEEL"
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Tatjana Belova, personas kods 2801XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Vladimirs Koloskovs, personas kods 1207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Artjoms Lucenko, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103429, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103064690
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riepas eksperts BJ"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 28/30 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Brūns, personas kods 0605XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jānis Brūns, personas kods 0605XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 07.01.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Dzintaru iela 28/30 – 7

Reģistrācijas numurs: 42103081296
Firma: SIA "SVSA"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 7.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/1288
Izdarīts ieraksts: 12.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203284682
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV51ZZZ40203284682
Firma: SIA "Pasta ielas zobārstniecība"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 24 – 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Māris Kronbergs, personas kods 1201XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00134717419008.

Reģistrācijas numurs: 42103049403
Firma: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris"
Ieceltas amatpersonas: valde: Uldis Lipskis, personas kods 1504XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074909
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EncisB"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 29 – 27
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 29.12.2020. lēmums lietā Nr. C69169919
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103018649
Firma: SIA "LIPOLS"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 45 – 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jūlija Bodrova, personas kods 0106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103360, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103037181
Firma: SIA "ZIEMUPE 7"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 55 – 20
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Romualdas Kozakas, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103367, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103037599
Firma: SIA "Basic Investment Group"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 13/15
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrijanas Ustinovas, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103370, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103038011
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bernati 8"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 13/15
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andrijanas Ustinovas, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103377, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103039477
Firma: SIA "L 311"
Adrese: Liepāja, Pasta iela 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Antanas Šiuša, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103384, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103043811
Firma: SIA "PALMĒRS"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 107/109–3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Nils Per Anders Palmer, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kristīne Valdmane, personas kods 120675–12210, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103390, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103045761
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūdri–2"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 77/79 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Finn Kjaer Hulsroj, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103393, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103046426
Firma: SIA "L.A.J. auto"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 7 – 42
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agnese Ozola, personas kods 0509XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Juris Ozols, personas kods 2104XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Lauris Želvis, personas kods 2601XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103396, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103050718
Firma: SIA "Victoria & Co"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 28 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Atas Vidmantas, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103401, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103053042
Firma: SIA "UELC"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 117
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103408
Izdarīts ieraksts: 11.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas datums: 28.11.1996.
Reģistrācijas numurs: 42102023553
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV05ZZZ42102023553
Firma: Individuālais komersants "BIRJUKOVA"
Adrese: Liepāja, Kārļa Zāles laukums 6 – 1
Komersants: Aleksejs Birjukovs, personas kods 1904XX–XXXXX
Izmaiņas: 08.01.2021. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā

Reģistrācijas numurs: 42103112810
Firma: SIA "M27 media"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 08.01.2021.

Reģistrācijas datums: 26.02.1999.
Reģistrācijas numurs: 42102026530
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV39ZZZ42102026530
Firma: IK Romantiķis
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 3 – 5
Komersants: Jeļena Kuvaldina, personas kods 1012XX–XXXXX
Izmaiņas: 07.01.2021. izslēgts no uzņēmumu reģistra žurnāla un ierakstīts komercreģistrā

Reģistrācijas numurs: 41203028254
Firma: SIA "LĒŅU NAMS"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 48 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Raitis Admidiņš, personas kods 2911XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 14.10.2020. lēmumu Nr.6–12/103093, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103045295
Firma: SIA "Sansteel"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 2 – 16
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.10.2020. lēmumu Nr.6–12/100064
Izdarīts ieraksts: 07.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103032888
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas naglas"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 07.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103077657
Firma: SIA "LIEPAS JUMTS"
Adrese: Liepāja, Kaktu iela 4/6 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ģirts Lauris, personas kods 3005XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 08.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/152139, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103076628
Firma: SIA "AN būvniecība"
Adrese: Liepāja, Baterijas iela 21A – 6N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Andris Narvils, personas kods 2304XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 08.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/152140, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103060275
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTEK VS"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 116 – 14
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vladimir Samusenko, personas kods 1106XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Vladimir Samusenko, personas kods 1106XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 28.12.2020. dalībnieka lēmumu Nr.28–12/2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klaipēdas iela 116 – 14, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203283545
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV98ZZZ40203283545
Firma: SIA "Malina 777"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Sergejs Murevičs, personas kods 1310XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA JULIJA POLOVINKINA, personas kods 290144–XXXXX, miršanas datums 31.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DACE VĀRNA, personas kods 241268–XXXXX, miršanas datums 17.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONS KRASOVSKIS, personas kods 111242–XXXXX, miršanas datums 01.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LŪCIJA ŠAPOŠŅIKOVA, personas kods 090828–XXXXX, miršanas datums 01.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA PIĻIPČUKA, personas kods 130238–XXXXX, miršanas datums 31.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KUZŅECOVA (LIDIA KUZNETSOVA), personas kods 051226–XXXXX, miršanas datums 02.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA BRIEDE, personas kods 240250–XXXXX, miršanas datums 23.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VECBRĀLIS, personas kods 281132–XXXXX, miršanas datums 24.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS AFANASJEVS, personas kods 050247–XXXXX, miršanas datums 23.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDĪTE ZĪVERTA, personas kods 250937–XXXXX, miršanas datums 21.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BROŅUS KESS, personas kods 070146–XXXXX, miršanas datums 30.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo OĻEGAM BLIGZNAM, dzim. 1987. gada 28. augustā, pēdējā zināma dzīvesvietas adrese: Ostas iela 4–8, Liepāja, LV–3405, ka civillieta Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pret Oļegu Bligznu par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 17. martā un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 5. kabinetā, 2021. gada 17. martā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta otro prim daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Arnis Lapiņš, un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim, iesniedzot motivētu pieteikumu. Atbildētājs Oļegs Bligzna var izmantot šādas procesuālās tiesības: iesniegt tiesā paskaidrojumus par celto prasību, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem vai apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Atbildētāja paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).