"Liepājnieku biogrāfiskās vārdnīcas” sastādītāji un izdevējs aicina liepājniekus uz grāmatas atvēršanu 11.jūlijā pulksten 16 viesnīcas "Promenāde” Hika zālē.

Beidzot klajā nākusi sastādītāja Viljara Tooma pirms desmit gadiem sāktā un beidzot nodrukātā 400 lappušu biezā „Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca”.

Par izdevuma moto izvēlēts mūziķa Jāņa Groduma reiz teiktais: "Liepāja ir valsts valstī. Tur nedzīvo vienkārši cilvēki, tur dzīvo liepājnieki. Aizbrauc uz Liepāju un paskaties!”

Izdevumā apkopoti fakti „no aizlaikiem līdz mūsu dienām” par vairāk nekā 1800 liepājnieku un ar Liepāju biogrāfiski vai kādas interesantas sakritības dēļ saistītu cilvēku (1919.gada Liepājas aizstāvji, kas tika apbalvoti ar Lāčplēša ordeni, Liepājas himnas autors Māris Čaklais, Rokkafejnīcas Slavas alejā iemūžinātais Raimonds Pauls un citi). Tostarp, kā norāda sastādītāji, arī cilvēki, kuri nav un nekad nebūs nevienā enciklopēdijā, bet kā personības devušas savu ieguldījumu un bijušas ļoti svarīgas Liepājai. Īpaši akcentētas liepājnieku dzimtas un ģimenes. Taču, kā saka sastādītājs, grāmata nav tikai labo ļaužu godinātava, tajā iekļautas arī personības, kuru rīcība vai dzīves gājums nav vērtējami pozitīvi.

Ārpus izdevuma palikuši vai tikai ļoti skopiem faktiem pieminēti cilvēki, kas vairākkārt uzrunāti un solījušies sniegt ziņas par sevi, to tā arī nav izdarījuši.
 
Biogrāfiskie dati iegūti no visdažādākajiem avotiem, gan rakstītiem, gan mutvārdu.

"Liepājnieku biogrāfiskās vārdnīcas” sastādītājs un viņa darba turpinātāja Zigrīda Tooma grāmatas tapšanas laikā konsultējušies ar daudziem dažādu jomu pārzinātājiem: Zigurdu Akmentiņu, Arnoldu Bērzu, Ēriku Birzkopu, Hardiju Blūmu, Jāni Ceiku, Aiju Engelmani, Lāsmu Ģibieti, Kristīni Jēkabsoni, Jāni Kadžiševski, Artūru Medvecki, Maiju Neimani, Rihardu Rubīnu, Gunāru Silakaktiņu, Skaidrīti Solovjovu, Miervaldi Vanagu, Irinu Tīri, Liliju Vīksnu, Imantu Zelli, Juri Zuntneru un daudziem citiem.

Grāmatas vāka dizainu, kurā izmantots Liepājas himnas tēls – cilvēku mežs – veidojis jaunais mākslinieks Gaits Burvis. Izdevuma redaktors ir Normunds Kārkls, izdevējs – biedrība „Optimistu pulks”. Grāmata iespiests SIA „Jelgavas tipogrāfija” 800 eksemplāru lielā metienā.

Grāmatas lielākais atbalstītājs ir "Liepājas skartais” uzņēmējs Kirovs Lipmans, tāpat finansiālu atbalstu izdevējiem snieguši Iļja Gerčikovs, Juris Aizezers, Valērijs Agešins un citi.

Taču, kā uzsver Zigrīda Tooma, Liepājas kultūrvēstures grāmatvedībai punktu nekad nevarēs pielikt, tāpēc šī ir grāmata, kas nekad nebūs pabeigta. Par 400 lappušu biezās vārdnīcas regulāru papildinājumu varētu kļūt liepājnieku biogrāfiskās vārdnīcas gadagrāmatas – tāda pēc Toomas ieskata ir viena no iespējām, kā pilnveidot jau klajā nākušo sējumu.