1920.gadā darbību uzsāka otra vidējā tehniskā skola Latvijā – Valsts Liepājas tehnikums. 1920.gadā tehnikumā darbojās tikai divas nodaļas – tehniskā un komercnodaļa, kurās varēja apgūt 4 profesijas. Šobrīd, saglabājot labākās tradīcijas, attīstoties un pilnveidojoties tehnikumu kā savu izglītības iestādi izvēlējušies vairāk nekā 1200 audzēkņu un tajā strādā  107 zinoši pedagogi, dodot iespēju audzēkņiem apgūt 25 dažādas specialitātes, gan tehniskas – ar tērpu izgatavošanu, ēdināšanu, aviācijas, koka izstrādājumu ražošanu, metināšanu saistītas, gan komerciālas – loģistiku, grāmatvedību un reklāmu.

Otrdien, 20.oktobrī, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums'' atzīmēja 100. jubileju, informē tā ārējo sakaru organizatore Madara Jaunciema.

Savu redzējumu par šo nozīmīgo jubileju pauž tehnikuma direktors Agris Ruperts: ''Mani šis pirmais simts iedvesmo uz kaut ko tālākejošu, uz jauniem izaicinājumiem, un es esmu pārliecināts, ka arī tehnikuma pedagogus tas iedvesmo. Bija doma atskatīties uz tehnikuma simtgadi kopā ar darbiniekiem, audzēkņiem un absolventiem, bet kā šogad esam secinājuši, tad dzīve nepārtraukti ienes korekcijas mūsu plānos un mūsu nodomos, tādēļ 20. oktobrī atzīmējām simtgadi, pasakoties tiem skolotājiem, kuri 2019./2020. mācību gadā ir spodrinājuši tehnikuma slavu un nesuši tehnikuma vārdu pasaulē.''

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums'' ir izglītības programmu piedāvājuma un izglītojamo skaita ziņā lielākais profesionālās izglītības centrs Kurzemē un otra lielākā profesionālā mācību iestāde Latvijā, kas nodrošina plaša spektra profesionālās izglītības ieguves iespējas un sagatavo nepieciešamos speciālistus Liepājas un Kurzemes vadošajām tautsaimniecības nozarēm. Strādājot ciešā sadarbībā ar darba devējiem tehnikums katru gadu piedāvā jaunas un perspektīvas mācību programmas.