Liepājas Universitāte (LiepU) izsludina ziemas uzņemšanu no 2023.gada 2. līdz 20.janvārim. Šoreiz uzņemšana notiek nepilna laika maksas studijās pedagoģijas, un vadības zinātņu programmās, kā arī pilna laika maksas inženierzinātņu programmās angļu valodā, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

No šodienas strādā uzņemšanas komisija, kuras sekretāre Madara Daudziņa-Šuktere stāsta: "Pagaidām klātienē neviens vēl nav ieradies, bet pieteikšanās procesu ir iespējams veikt attālināti. Saņemu daudz zvanu ar jautājumiem par iestājeksāmenu noteikumiem un laiku, par nepilna laika studiju grafikiem. Lielākā interese pagaidām ir par logopēda un pirmsskolas skolotāja studiju programmām, šeit ir arī pirmie pieteikumi."

Iestāties var:
Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Pirmsskolas skolotājs", profesionālā bakalaura studiju programmās "Logopēdija", "Sākumizglītības skolotājs", "Skolotājs" (Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, Angļu valodas skolotājs, Dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas vai ģeogrāfijas skolotājs) un akadēmiskā maģistra studiju programmā "Izglītības zinātnes".
Studijas nepilna laika programmās notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

Vadības un sociālo zinātņu fakultātē:
Profesionālās bakalaura studiju programmās "Biznesa un organizācijas vadība", "Kultūras vadība" un  "Tūrisma un rekreācijas vadība".
Studijas nepilna laika programmās "Kultūras vadība" un "Tūrisma un rekreācijas vadība" notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir piecas līdz sešas sesijas. Savukārt nepilna laika programmā "Biznesa un organizācijas vadība" studijas notiek katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā.

Dabas un inženierzinātņu fakultātē studentus uzņem angļu valodas grupās:

profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija", akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" un profesionālā maģistra studiju programma "Informācijas tehnoloģija".

Jautājumus par uzņemšanas procesu vai studiju programmām varat uzdot uzņemšanas komisijas sekretārei: 26190339 vai uznemsana@liepu.lv.
Informāciju meklējiet: https://www.liepu.lv/lv/nac-studet?utm_campaign=nac-studet-2022