Gada sākumā Liepājas Universitāte jau informēja par digitālo datubāzi www.zinatnesvaloda.lv, kuru ir izstrādājuši Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas pētnieki, lai zinātnisko darbu rakstītājiem zinātnes valodu padarītu ērtu un vieglāk lietojamu.

Tā ir pieejama gan tīmeklī, gan viedtālrunī un noder zinātnisko tekstu rakstīšanā, un paredzēta plašam lietotāju lokam – no skolēna un studenta līdz zinātniekam, kuri jauno datubāzi jau ir paguvuši izmantot un novērtēt.

Tagad datubāzes izstrādātāji var lepoties vēl ar vienu panākumu – datubāze ir ievietota CLARIN repozitorijā, un tās reģistrācija šajā valodu resursu repozitorijā ļauj Eiropas zinātniekiem un studentiem piekļūt un izmantot Latvijas zinātnieku radīto datubāzi. Tā ir arī licencēta un iegūst bibliogrāfisko norādi citēšanai, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure – Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kas integrē darbu, zināšanas, resursus, rīkus, repozitorijus un servisus, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji. Tās mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un veicināt patiesi daudzvalodīgu Eiropas pētniecības telpu.

Viena no pētniecēm, kura piedalījās datubāzes "Zinātnes valoda" radīšanā, Liepājas Universitātes profesore Diāna Laiveniece atzīst, ka šis ir sasniegums, ko novērtēt un ar ko lepoties: "Kad darbs pie datubāzes bija pabeigts, sapratām, ka tālāk mums ir jādomā divos virzienos: kā paplašināt datubāzes lietotāju loku un vienlaikus – kā nostiprināt datubāzes izstrādātāju autortiesības uz šo digitālo rīku. Tāpēc iespēja, ko mums piedāvā CLARIN, vērtējama kā liela veiksme."