Ventspils Augstskolā sadarbībā ar Liepājas Universitāti tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā".

Tā gaitā tiks izpētīta latviešu zinātnes valoda, kas veicina kvalitatīvu latviešu zinātnes valodas apguvi un lietojumu dažādos līmeņos – skolās, augstskolās, zinātniskajās institūcijās. Projekta gaitā tiks veidots latviešu zinātnes valodas rakstveida tekstu digitālais korpuss un pētījuma rezultātos balstītas tīmekļa lapas izveide, kas būs pieejama arī mobilajā versijā. Tīmekļa lapa būs lietojam kā palīglīdzeklis skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, studentu bakalaura un maģistra darbos, kā arī doktora darbu izstrādē.

Liepājas Universitāti projektā pārstāv profesore Diāna Laiveniece, docente Dzintra Šulce, studiju programmas "Baltu filoloģija un kultūra" 3. kursa studente Dana Tihomirova un Rakstniecības studiju maģistre Līva Vecvagare. Stāstot par projekta norisi, profesore Diāna Laiveniece neslēpj: "Priecājos par iespēju īstenot šo projektu, jo tā ir gadiem ilgi gaidīta iespēja kaut ko darīt latviešu zinātnes valodā, tās izpētē un attīstībā, strādājot kompetentā komandā, nevis tikai individuāli."

Projektu paredzēts pabeigt 2020. gada beigās, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.