Liepājas Universitātē notiek jau 15. starptautiskā konference par valodu apguvi, kurā zinātnieki no piecām valstīm diskutē par jauno un aktuālo valodu saturā un mācīšanā.

Konferences "Valodu apguve: problēmas un perspektīva" atklāšanas sēdē tās redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja Diāna Laiveniece uzsvēra: "Šo 15 gadu laikā konference ir augusi un mainījusies, bet nemainīgs ir palicis fakts, ka tā ir vienīgā konference valstī, kas veltīta valodu apguvei."

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola atzina divu universitātes fakultāšu – Humanitāro un mākslas zinātņu un Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes produktīvo sadarbību konferences organizēšanā: "Atslēgas vārdi ir – sadarbība mācot un mācoties un tehnoloģijas, to loma pieaug arī valodu apguvē. Akcentēt gribu arī bērnu valodas izpēti – par ieguldījumu paldies logopēdiem. Esam spēcīgs centrs Latvijā logopēdu sagatavošanā."

Konferences atklāšanas sēdē par valodu daudzveidību un to sadzīvošanu ASV stāstīja Fulbraita stipendiāte Ketlīna Lafertija, par latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodēm – Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne, bet par pirmsskolas vecuma bērnu humora izjūtas attīstīšanas iespējām – LiepU docente Irina Strazdiņa.

Sekciju darbā piedalās gandrīz astoņdesmit zinātnieki, kuri referēs un diskutēs par tradīcijām un jaunu ceļu meklējumiem, vārdu un tehnoloģijām un bērniem un valodu, Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.