Līdz 25.novembrim plānots pabeigt 8.vidusskolas sporta  zāles ģērbtuvju, tualešu un dušas telpu renovācijas darbus.

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes tehniskās nodaļas vadītāja Inese Apoga pastāstīja, ka darbus izpilda SIA firma "UPTK". Kopējās darbu izmaksas sastāda Ls 35 170,21, tajā skaitā PVN.

Skola nodota ekspluatācijā 1987.gadā, un pēc tam ģērbtuves ne reizi nav renovētas. Veikti tikai kosmētiskie remonti un santehniskie avārijas remontdarbi.

Inese Apoga arī informēja, ka šogad analoģiskie darbi tiek veikti Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā, Liepājas 3.pamatskolā, un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā.