Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" kopš 31.maija slēgta, jo tajā bija jāsākas būvdarbiem. Taču iestādē joprojām valda klusums, un daļu darbinieku māc bažas – kas notiks septembrī?

Izglītības pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītāja Inesa Apoga, kura šonedēļ aizvieto gan pārvaldes vadītāju, gan viņas vietnieci, atzina, lai līdz septembrim pabeigtu, darbiem vajadzēja sākties jau sen, taču dažādu iemeslu dēļ līdz pat šim brīdim tas nav noticis.

Būvniecības iepirkuma konkursa uzvarētājs – SIA "UPTK" īpašnieks Zigurds Kirhners – apliecināja, ka ar 1.septembri bērnudārzs noteikti nebūs atvērts.

"Es tikai rīt (26.jūlijā) parakstīšu līgumu!" – portālam sacīja Kirhners, kurš tikko bija atgriezies no tikšanās Izglītības pārvaldē. "Pārrunājām, kad varēs sākt".

Saskaņā ar līgumu būvdarbiem atvēlētais laiks ir 110 dienas, turklāt tas, ka līgums "rīt" tiks parakstīts nebūt nenozīmē, ka jau "parīt" sāksies būvdarbi, skaidroja Kirhners. Tie varēs sākties tikai tad, kad Komunālā pārvalde būvniekam būs nodevusi būvlaukumu. Nekādas atkāpes no oficiālās kārtības arī nevar būt, jo "šis ir 3.kategorijas būvobjekts, kas nozīmē daudz augstākas prasības celtniekiem," sacīja Kirhners.

Kāpēc tad līdz šim darbi vēl nav sākušies, ja iepirkums izsludināts 27.februārī?

Viens no iemesliem, kas pēc Apogas sacītā vismaz uz pusotru mēnesi aizkavējis darbu sākšanu, bija iepirkumu konkursa dalībnieka – firmas "MK Būvniecība" – iesniegtā sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB).

"IUB pirms divām nedēļām sūdzību izskatīju, pats arī biju tur klāt. Protams, tā nebija pamatota. IUB lēmumu var pārsūdzēt desmit dienu laikā, bet "MK Būvniecība" novilka līdz pēdējam, un tikai tad to izdarīja."

Kā redzams no informācijas IUB mājaslapā, pēc iepirkuma izsludināšanas, tas trīs reizes (martā un divreiz aprīli) grozīts.

Konkursa rezultāti paziņoti tikai 7.jūnijā, par uzvarētāju iepirkumā atzīstot "UPTK".

"Dzintariņa" vadītāja Maija Korņējeva portālam sacīja, ka šobrīd nevarot atbildēt, kur septembrī tiks izvietoti audzēkņi un kur strādās darbinieki.

"Tas noskaidrosies augusta pirmajā nedēļā. Katrā ziņā tiem, kuri citā iestādē neuzstāda savus noteikumus un netaisa skandālus, nebūs problēma atrast darbu arī septembrī."

Pēc vadītājas sacītā pie viņas līdz šim gan neviens iestādes darbinieks nav griezies ar jautājumu: ko es darīšu septembrī?

Pēc tam, kad 31.maijā "Dzintariņa" darbinieki, sapakojuši mantas, atstāja iestādi, kurā vajadzēja sākties remontdarbiem, visiem, kas nav devušies kārtējā vai bezalgas atvaļinājumā, esot atrasts darbs citās pirmsskolas iestādēs. Tāpat citos dārziņos izvietoti visi audzēkņi, kuriem tas bija vajadzīgs arī vasarā.

"Septembrī vismaz puse būs nodarbināta piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanā, mums ir piecas šādas grupas," sacīja Korņējeva.

Tiesa, kur tieši tas notiks, pagaidām nav zināms.

"Dzintariņu" pavisam apmeklē 238 bērni, no kuriem ap 110 ir pirmsskolas grupu audzēkņi.

Portāls jau rakstīja, ka būvdarbi paredz vienkāršotas fasādes atjaunošanu un apkures sistēmas pārbūvi. To par 445 137,36 eiro veiks firma "UPTK", kas paredzējusi piesaistīt arī apakšuzņēmēju – SIA "DanSan".

Projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī PVN, ir 545 321,46 eiro, kas pārsniedz iepriekš plānotās (513 025,99 eiro).

Lai veiktu "Dzintariņa" renovāciju, pašvaldība paredzējusi ņemt aizdevumu par visu nepieciešamo summu, lai gan, kā iepriekš sacīja izpilddirektora vietnieks Ronalds Fricbergs, tas, iespējams, nebūs nepieciešams, ja tiks ieskaitīts ERAF specifiskā atbalsta mērķim paredzētais valsts finansējums (3,25%).

Kredīta atmaksu plānots sākt 2020.gadā. Kopējās kredīta izmaksas 14 gadu laikā paredzamas 558 408 eiro, t.sk. procentu maksājumi 13 086 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,25% apmērā.

"Dzintariņš" bija viena no pirmajām pašvaldības ēkām, kas ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu tika siltināta 2011.gadā. Šādas ēkas pavisam bija 26, tajā skaitā Valtera bibliotēka Zaļajā birzī, veco ļaužu ēka Ganību ielā, Ezerkrasta sākumskola un citas.

Šā gada marta domes sēdē, kad pašvaldība lēma par aizdevuma ņemšanu, izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, skaidroja, ka kopš iepriekšējās siltināšanas ir mainījušies gan normatīvie akti, gan materiāli un tehnoloģijas.

"No šodienas viedokļa skatoties, būtu neiedomājami siltināt ēku bez jumta siltināšanas un cokola, arī logiem tagad ir pavisam citas prasības," sacīja Tīdens. Projekts atmaksāšoties mazāk nekā desmit gadu laikā.

SIA "Proenergo" izstrādātais "Dzintaraiņa" ēkas pagaidu sertifikāts paredz, ka pēc projekta īstenošanas tiks sasniegts būtisks primārās enerģijas patēriņa samazinājums – 228 444,30 kwh/gadā. Tāpat ievērojami tiks samazinātas siltumnīcefekta gāzes.