Otrdien, 8. novembrī Liepājas Neredzīgo biedrības zālē kuplā skaitā bija pulcējušies Liepājas sociālajā jomā strādājošie no dažādām sociālajām institūcijām.

Kā informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone, viņi pulcējās, lai jau ceturto gadu atzīmētu savus profesionālos svētkus – Sociālo darbinieku dienu.

"Sociālos darbiniekus reti izvirza labo darbu balvām un augstiem tituliem, jo darīt labu, risināt problēmas un palīdzēt ir pašsaprotami, taču bieži vien tieši sociālais darbinieks ir tā pirmā palīdzība cilvēkam, kuram dzīve vai apstākļi ievirzījušies tā, ka vajadzīgs atbalsts", savā uzrunā uzsvēra Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča, novēlot ikvienam gūt mācību no katra ikdienā satiktā cilvēka, kurš kaut ko noderīgu dzīvē iemāca.  

Ikvienu no 235 sociālā jomā strādājošajiem sveica domes vicemērs Gunārs Ansiņš, novēlot izturību un pacietību ikdienas darbā. Gunārs Ansiņš arī pasniedza domes pateicības rakstu par pašaizliedzīgu darbu sociālās jomas stiprināšanā Ivetai Bartkevičai, kura Sociālo dienestu vada jau desmit gadus.

Darbiniekus sveica arī domes deputāts, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis, akcentējot šī darba nozīmi un misiju.

Ar muzikālu sveicienu uzstājās dziedošās dvīņu māsas no Liepājas valsts 1. ģimnāzijas Sanija un Sanita Rozes. Pasākuma otrajā daļā visi kopīgi noskatījās šoruden Goda teātrī  iestudēto izrādi "Bļitka".

Liepājas pašvaldībā šobrīd darbojas pavisam 11 sociālās institūcijas, tajā skaitā piecas sociālās dzīvojamās mājas.  Grūtībās nonākušiem liepājniekiem ir iespējas krīzes situācijā saņemt kādu no 10 veida sociāliem pabalstiem, kā arī izmantot 25 veida sociālos pakalpojumus. Kopš 2013.gada ieviesti trīs jauni sociālie pakalpojumi, 2014.gadā – jauns atbalsta veids ārkārtas krīzes situācijā – pabalsts pārtikas iegādei. Ar katru gadu tiek paplašināts iedzīvotāju loks, kuri var saņemt veselības aprūpes pabalstu.  

Eiropas sociālo darbinieku dienas aizsākumi meklējami jau pirms 20 gadiem, tā ik gadu tiek atzīmēta arī Latvijā novembra otrajā otrdienā. Kamēr valsts līmenī notiek diskusijas, vai likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" iekļaut arī Vispasaules sociālo darbinieku dienu, kuru pēdējos gadus atzīmē martā, Liepājā šogad tika nolemts palikt pie vecās tradīcijas un atzīmēt profesionālos svētkus novembrī, nedēļu pirms Latvijas valsts svētkiem.