Turpinot vētīt pašvaldības amatpersonu deklarācijas par 2015.gadu, piedāvājam ieskatu Sociālā dienesta direktores Ivetas Bartkevičas deklarētajā.

Bartkevičas ienākumus pērn veidojusi Liepājas domes Sociālā dienesta direktores alga 19 497,54 eiro apmērā, kā arī domē saņemtā alga (Bartkeviča ir arī pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas komisijas locekle) 243 eiro. Tas ir vairāk, nekā 2014.gadā, kad Sociālā dienesta direktore guva ienākumus 18 229,30 eiro apmērā.

Deklarācijas iesniedzējas kopīpašumā ar laulāto, baptistu mācītāju Haraldu Bartkeviču, ir dzīvoklis, zeme un ēkas Liepājā, kā arī īpašumā – zeme Grobiņā. Ir arī transportlīdzeklis – 2002.gada izlaiduma VW Golf Variant.

Bartkeviča nav deklarējusi ne skaidras, ne bezskaidrās naudas uzkrājumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.

Tāpat pērn nav veikti nekādi darījumi, kuru summa pārsniegtu 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.

Deklarācijas iesniedzējai nav arī parādsaistību vai izsniegtu aizdevumu, kuru apmērs pārsniegtu 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.