Portāla irliepaja.lv lasītājs, kurš oktobrī portālā izlasījis, ka dome noteikusi "kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusu dzīvoklim  Klaipēdas ielā 92–49", interesējās, kādam speciālistam dzīvoklis ticis un kāpēc nepieciešamais speciālists "līdz šai dienai vēl nav ievācies"? Lasītājs arī jautā, vai tiešām bija nepieciešams tik kapitāls remonts dzīvoklim, ko piešķir uz noteiktu laiku?

Kā portālu informēja Nekustamā īpašuma pārvalde, pēc speciālistam izīrējama statusa noteikšanas dzīvoklis tika remontēts – mainīti nolietotie logi un durvis, veikti sanitārtehniskie darbi, kā arī grīdu un sienu apdares darbi.


Dzīvoklis Klaipēdas ielā 92-49 pēc remonta ir pieņemts ekspluatācijā un Dzīvokļu komisijas lēmums par īres tiesību piešķiršanu speciālistam pieņemts šā gada 11. februārī.

Īres līgums ar speciālisti tiks noslēgts un dzīvokļa nodošanas - pieņemšanas akts parakstīts nākamās nedēļas laikā.

"Dzīvoklis izīrēts speciālistei, kura strādā ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu sociālajā jomā, kurā ilgstoši ir nepietiekams kvalificē," vēsta pārvalde.

Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trīs gadiem. Komisijai ir arī tiesības lemt par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ja speciālists turpina darba tiesiskās attiecības.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka 2020. gadā dienesta dzīvokļa statuss ar domes lēmumu ir piešķirts 16 dzīvokļiem. Kopumā speciālistam izīrējamas telpas statuss noteikts 37 pašvaldības dzīvokļiem. Pašlaik uzskaitē dienesta dzīvokļu īrei ir reģistrēti 14 speciālisti. Seši no tiem ir saņēmuši īres dzīvokļu piedāvājumus.