No 14. līdz 23.janvārim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 12 koku nociršanu Klaipēdas ielā 88, 90 un 92, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 23. janvārim var aizpildīt elektroniski vai – klātienē, Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar izstrādes stadijā esošo teritorijas labiekārtojuma projektu Klaipēdas ielā 88, 90 un 92.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt stāvlaukumus un stāvvietas brauktuves malā, ierīkot velosipēdu novietnes, atkritumu konteineru nojumes, bērnu rotaļu laukumu, soliņus, veļas žāvētāju un apstādījumus, uzstādīt ceļu ātrumvaļņus, izbūvēt ietves ap stāvlaukumu un sakārtot pieejas celiņus ēkai Klaipēdas ielā 92, ierīkot lietus ūdens kanalizācijas tīklus un pārcelt esošos apgaismes balstus ar kabeļiem, ierīkot apgaismojumu stāvlaukumam Klaipēdas ielā 88A.

Lai īstenotu šo būvprojektu, nepieciešams nocirst 12 kokus, kuru celma caurmērs vienāds vai lielāks par 20 centimetriem – trīs bērzus, divus ošus, divas parastās kļavas, vienu zirgkastaņu, vienu apsi, vienu liepu un divas papeles.

Daļu no esošajiem kokiem plānots saglabāt, kā arī iestādīt 27 jaunus kokus – Holandes liepas dižstādus.

Būvprojektu pēc dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvja SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" pasūtījuma šobrīd izstrādā SIA "Ielu un ceļu projekti". Lai īstenotu šo ieceri, projektētājs vērsies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu atļaut nocirst kokus.

AUK atzinusi, ka 12 koku nociršana ir konceptuāli atbalstāma, bet pirms tam ir jārīko publiskā apspriešana un jānoskaidro sabiedrības viedoklis.

AUK lēmumu par publisko apspriešanu ir pieņēmusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, kā arī Klaipēdas ielā 88, 90 un 92, kur publiskās apspriešanas laikā būs novietots informācijas stends . 12 izcērtamie koki šeit būs arī marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.


Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par koku ciršanu Klaipēdas ielā 88, 90 un 92, Liepājā (.pdf)