Liepājas valstspilsētas pašvaldības deputāti 22. februāra domes sēdē apstiprināja Nekustamā īpašuma pārvaldes rīkotās zemes nomas tiesību izsoles rezultātus par astoņām tirdzniecības kiosku vietām Jūrmalas parkā. Izsoles noteikumi paredz, ka, sākot ar 2025. gada sezonu, kioski jāuzstāda atbilstoši vienotām dizaina vadlīnijām, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Nekustamā īpašuma pārvalde 2023. gada decembrī rīkoja zemes nomas tiesību izsoli uz kopumā divpadsmit tirdzniecības vietām. Astoņām no tām saņemti komersantu pieteikumi, un, lai varētu slēgt līgumu ar izsoles uzvarētājiem, rezultāti jāapstiprina domes sēdē.

Lai varētu sniegt tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, izsolītas sešas vietas Jūrmalas parkā un pie izejām uz pludmali:
• pie veloceļa ziemeļu pusē no Glābšanas stacijas nomas tiesības ieguva SIA "Ozols 84"’;
• pie veloceļa, izejā uz pludmali aiz vannu mājas – SIA "JK Rent",
• pie veloceļa, izejā uz pludmali aiz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" – SIA "Black coffee",
• pie ieejas stadionā "Daugava" – SIA "Windrose",
• iepretim strūklakai, kas atrodas blakus stadionam – SIA "Tāfele",
• Peldu ielas galā, pretī Hika ielai – SIA "Berries 2".

Papildus tam bērnu rotaļu laukuma teritorijā izsolītas divas vietas, kur tirdzniecības pakalpojumus varēs sniegt SIA "K Holding" un SIA "Karge".

Visi komersanti ieguvuši tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem ar iespēju nomas termiņu pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Nomnieks pašvaldībai maksās nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības un nosolīto gada nomas maksu, kas ir no 410 eiro līdz 626 eiro, atkarībā no izsoles rezultātiem.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, komersantiem gada laikā Liepājas būvvaldē jāsaskaņo tirdzniecības kiosku risinājums atbilstoši vienotām dizaina vadlīnijām. Vadlīnijās noteikti trīs dažāda dizaina un veida kioski atkarībā no to novietojuma parkā. Lai pakāpeniski pārietu uz vienota dizaina kioskiem – jaunie kioski jāuzstāda, sākot no 2025. gada tirdzniecības sezonu. Vadlīnijas izveidotas, pamatojoties uz izstrādāto pludmales tematisko plānojumu.

Uz četrām nenosolītajām vietām (pie Gulbju dīķa, pie veloceļa dienvidu pusē no Glābšanas stacijas, pie izejas uz pludmali Vaiņodes ielas galā un pie izejas uz pludmali Pērkones ielas galā) martā plānots organizēt atkārtotu izsoli, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā.