Piektdien, 8.martā, pulksten 10 Liepājas Universitātē notiks Kurzemes reģiona 10. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kurā ar saviem pētījumiem uzstāsies 129 skolēni.

No kuriem gandrīz trešā daļa (41) pārstāvēs Liepāju un mērosies zināšanām par tiesībām piedalīties valsts mēroga konferencē, informē Liepājas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Šogad darbi tiek vērtēti pa zinātņu nozarēm, tāpēc vairāku zinātņu nozaru apakšnozares ir apvienotas vienā sekcijā. Visvairāk Liepājas vidusskolēnu šogad pievērsušies inženierzinātņu un tehnoloģijas nozarei (12), humanitārās zinātņu nozarei, īpaši cittautu valodniecības un literatūras, latviešu valodniecības, literatūrzinātnes un vēstures apvienotajā sekcijā (10), sociālo zinātņu nozarei (ekonomikas, ģeogrāfijas, uzņēmējdarbības un komunikācijas sekcijā (13).

Liepāju Kurzemes konferencē šogad visaktīvāk pārstāvēs jaunie pētnieki no O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas ( 13), Raiņa 6. vidusskolas ( 9) un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ( 7).

Darbu autori pirmo reizi tiks apbalvoti ar pakāpēm vai atzinībām –
I pakāpi piešķir skolēniem, kuri kopvērtējumā ir ieguvuši no 90 līdz 100 punktiem,
II pakāpi piešķir skolēniem, kuri kopvērtējumā ir ieguvuši no 80 līdz 89 punktiem
III pakāpi piešķir skolēniem, kuri kopvērtējumā ir ieguvuši no 70 līdz 79 punktiem.

Veiksmīgākie ZPD autori, kuri saņems vērtējumā vairāk par 80 punktiem, tiks izvirzīti tālāk uz Latvijas ZPD konferenci, kura notiks no 12. līdz 13. aprīlim Rīgas augstskolās.

Kā zināms, Liepājas skolēnu gadskārtējai Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencei šogad bija iesniegti 55 darbi, no kuriem lielākā daļa arī tika augstu novērtēti un izvirzīti uz Kurzemes reģiona konferenci. Jaunieši savos pētījumos arvien vairāk pievēršas inženierzinātnēm, tehnoloģijām, mākslai un vēsturei, ekoloģijai, veselības veicināšanai, skolēnu paradumu pētīšanai utt. Liepājā Visvairāk ZPD iesniegti humanitārās un mākslas zinātnēs (13), sociālās zinātnēs (12), inženierzinātnēs un tehnoloģijās (11), medicīnā un veselības zinātnēs (10).