Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā "Maini dzīvi, domā plašāk!".

Seminārs norisināsies 23. oktobrī no pulksten 13 līdz 17.30 Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā (Pils ielā 9, Dundagā).

Reģionālā semināra laikā jaunieši uzzinās par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu iespējām, kā arī Saldus un Brocēnu novads dalīsies savā pieredzē starptautisko jaunatnes jomas projektu ieviešanā un īstenošanā.

Semināra īpašais viesis ir mūziķis un uzņēmējs Reinis Reķis. "Skolas vecumā ar mani vienmēr bija problēmas un nepatikšanas. Bet neskatoties uz to, visās kompānijās biju aicināts un gaidīts. Biju ļoti aktīvs un nekad mierā nestāvēju. Dzīvē esmu praktiķis nevis teorētiķis. Visu esmu sasniedzis, jo daudz strādāju un uzdrošinājos īstenot savu bērnības sapni – kļūt gan par mūziķi, gan uzņēmēju," savā pieredzē dalās Reinis. Kaut arī dzīve metusi dažādus līkločus, bērnības sapnis ir īstenojies. Reinim pašlaik ir 32 gadi. Viņš ir multimākslinieks. Mūziķis, bundzinieks, perkusionists, dziesmu autors, grupu "RR Band" un "Reinis Reķis ar putniem" līderis, sitamo instrumentu spēles pasniedzējs, meistarklašu vadītājs un uzņēmējs. "RR Agency" direktors, korporatīvu un publisku pasākumu organizators un vadītājs, kā arī vairumtirdzniecības Z/S "Kliģēni" vadītājs.
Semināra laikā Reinis dalīsies savā stāstā, kā viņam izdevies savu dzīvi iekārtot tā, ka viņš var strādāt darbu, kas vienlaikus ir arī viņa hobijs.

Seminārā aicināti piedalīties:

Projektu potenciālie īstenotāji, vadītāji, lēmumu pieņēmēji – paredzētas aktivitātes par projektu veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes projektu īstenošanai, ietekmi, reālas prakses piemēriem utt.
Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem – paredzētas atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās izglītības metodes, reālos pieredzes stāstus un darbošanos ar savām idejām.

Aicinām pieteikties uz semināru tiešsaistē.

Dundagā norisināsies šogad jau piektais "Iedvesmas personu" pasākums. Jau ziņots, ka Eiropas Komisija ir izstrādājusi starptautisku iniciatīvu "Network of Role Models", kuras mērķis ir iedvesmot jaunieti līdzdarboties, mazināt atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicināt sociālu iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, radot vietu nopietnām un nenopietnām sarunām ar iedvesmas personām (Role Models).
Latvijā Eiropas Komisijas izstrādāto iniciatīvu jauniešiem īsteno JSPA. Nākamie pasākumi jauniešiem plānoti 24. novembrī Limbažos un 1. decembrī Ludzā. Informācija par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām būs pieejama www.jaunatne.gov.lv.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: "Erasmus+: Jaunatne darbībā"; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem "Eurodesk", eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu "PROTI un DARI!". Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.