Liepājas cietumā uzsākts projekts, kurā ieslodzītajiem jauniešiem iespējams apgūt un attīstīt radošās prasmes mūzikā, vizuālajā mākslā un šūšanā profesionālu apmācītāju klātbūtnē.

Tas ir Eiropas Komisijas finansēts projekts programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Jauniešu iniciatīvas ietvaros" NR. LV-12-E10-2012-R1 "Radošo prasmju attīstīšana sociālās iekļaušanas veicināšanai ieslodzītajiem jauniešiem Liepājas cietumā".

Projektu īsteno biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs" sadarbībā ar ieslodzīto jauniešu grupu Liepājas cietumā, portālu informēja biedrība.

Pateicoties šim projektam, Liepājas cietumā ieslodzītajiem jauniešiem sākot no oktobra, deviņu mēnešu garumā, būs iespējams apgūt un attīstīt radošās prasmes mūzikā, vizuālajā mākslā un šūšanā profesionālu apmācītāju klātbūtnē.

Projekts norisināsies radošās darbnīcas veidā, un tā tiks aprīkota ar mūzikas instrumentiem un skaņu aparatūru, mūsdienīgām šujmašīnām, molbertiem un pārējām zīmēšanai visām nepieciešamajām lietām. Radošā darbnīca nodrošinās jauniešus ar attiecīgiem mācību materiāliem DVD formā, lai būtu iespējams apgūt šīs prasmes ne tikai profesionālu apmācītāju klātbūtnē, bet arī patstāvīgi.

Projektam beidzoties, projekta grupas dalībnieki saņems Youthpass (Jaunatnes pase) sertifikātu. Ar Youthpass Eiropas Komisija nodrošina programmā "Jaunatne darbībā" gūtās mācību pieredzes atzīšanu par izglītības pieredzi un attiecīgā laika posma atzīšanu par neformālās izglītības apguves laiku. Šis dokuments var palīdzēt dalībniekam personiskajā, turpmākajā izglītošanās un profesionālajā ceļā.