Dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju biedrība "Optimistu pulks" ir Liepājas nevalstiskā organizācija, kas var lepoties ar visgarāko vēsturi – tā darbojas jau 25 gadus.

Savu jubileju "Optimisti", kā citi un viņi paši ikdienā dēvē sevi, atzīmēs ar izstādi Liepājas muzejā – K.Ukstiņa ielā 7/9. Tajā būs apskatāmas gan fotogrāfijas, ko, Optimistu pulkam līdzi dzīvojot un darbojoties, veidojuši Irina Tīre, Pēteris Jaunzems, Alfrēds Niedols, Harijs Atiķis un citi, gan biedrības vēstures hronikas vairākos sējumos.

Uz izstādes atklāšanu 2.martā pulskten 16 “Optimistu” ilggadējā vadītāja Skaidrīte Solovjova aicina ikvienu.

"Optimisti" bija pirmie, kas atsaucās dzejnieka Imanta Ziedoņa aicinājumam, un viņa aizsākto tautas gara un atmiņas kopšanas darbu turpināja, vērsa plašumā un nepārtrauca arī pēc "Optimistu" dibinātāja Oļģerta Piķeļa aiziešanas mūžībā.

"Optimistu" pirmais darbs bija piemiņas akmens uzstādīšana Jūrmalciemā tolaik noniecinātam un aizmirstam koktēlniekam Miķelim Pankokam. Tas bija 1986. gada 23.decembrī. Tagad ar to lepojas visi, nereti aizmirstot, kam jāpateicas par to, ka šī vieta nav zudusi.

Arī vēlāk "Optimisti" daudzkārt bijuši tie, kas pirmie pievērsa uzmanību visu aizmirstām vērtībām, un darīja, ko spēja, lai tās saglabātu. Kā ūdens gadu gaitā izgrauž ceļu pat akmenī, tā “Optimisti” ar savu neatlaidību panākuši, lai Vecajos kapos tiek saglabāta Liepājas pilsētas galvas Uliha kapa vietu un Berči projektētā Stinci kapliča. Ja vēl to atcerētos Berči lasījumu organizētāji un arī uz turieni kādreiz aizvestu skolēnus, “Optimisti” būtu gandarīti.

Savas pastāvēšanas laikā "Optimisti" ir čakli strādājuši – gan baudot nelielu varas atbalstu, gan vairāk iztiekot bez tā. Šajos gados sakoptas un dabā iezīmētas svētvietas, 38 pilskalni tuvākos un tālākos novados, kultūrvēsturiskas vietas Liepājā, priedītēm apstādītas jūrmalas kāpas un darīts vēl daudzkas cits. Jaunākais projekts – zemnieku tirgus Velnciemā “Lauku sēta pilsētā” – sekmīgi darbojas jau vairākus gadus, un tajā iesaistījušās ap trīsdesmit zemnieku saimniecības.