Biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs" informē, ka Liepājas cietumā ieslodzītajiem jauniešiem ir iespēja piedalīties radošās darbnīcas ikdienas aktivitātēs.

Programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros paredzēto redzamības pasākumu ietvaros, biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs" informē, ka jau septīto mēnesi, Liepājas cietumā ieslodzītajiem jauniešiem ir iespēja piedalīties Eiropas Komisijas līdzfinansēta, programmas "Jaunatne darbībā" projekta Nr.LV-12-E10-2012-R1 "Radošo prasmju attīstīšana sociālās iekļaušanas veicināšanai ieslodzītajiem jauniešiem Liepājas cietumā" ietvaros izveidotās radošās darbnīcas ikdienas aktivitātēs.

Jauniešiem radošajā darbnīcā ir iespējas nodarboties ar zīmēšanu un glezniecību, apgūt šūšanas prasmes, nodarboties ar mūziku. Tieši iespēja nodarboties ar muzikālām aktivitātēm ir guvusi vislielāko atsaucību ieslodzīto jauniešu vidū. Pateicoties ģitārspēles apmācītājam Kristapam Sudmalim un šūšanas apmācītājai Aijai Folmanei, jaunieši ir sasnieguši zināmu progresu. Bez šūšanas prasmju un ģitārspēles apguves, radošajā darbnīcā jaunieši nodarbojas arī ar dažādu stilu mūzikas radīšanu. Projekta ietvaros jaunieši ir guvuši priekšstatu un pieredzi projektu pieteikumu sagatavošanā un projekta īstenošanā, kas īpaši nozīmīgi varētu būtu viņu turpmākajā dzīvē pēc ieslodzījuma.

Radošās darbnīcas apmeklētāju lokam ir piepulcējušies klāt jauni projekta dalībnieki, un jaunieši ir ļoti apmierināti, par šādu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju. Ikdienas darbošanās laikā, jauniešiem ir radušās jaunas idejas, kuras viņi vēlētos īstenot ar programmas "Jaunatne darbībā" palīdzību. Tādēļ projekta atbalsta persona ir apņēmības pilna palīdzēt šiem jauniešiem izstrādāt jaunu projektu pieteikumu, iesniegšanai kādā no nākošajām pieteikumu iesniegšanas kārtām.

Projekta norisi nodrošina biedrība "Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs" un tas turpināsies līdz šā gada 31.jūlijam.