Kopš pērnā gada novembra Krievijas ģenerālkonsuls Liepājā ir Maksims Raiders. Portāls lūdza viņu atbildēt uz dažiem jautājumiem.

Kāds bija jūsu ceļš līdz Liepājai – kur iepriekš esat strādājis kā diplomāts?
Tūlīt pēc institūta beigšanas 1994.gadā sāku strādāt Krievijas Ārlietu ministrijā. Strādāju centrālajā aparātā, Krievijas vēstniecībā Senegālā, Āfrikā, Krievijas ģenerālkonsulātos Kasablankā, Marokas karalistē, Āfrikā un Ženēvā, Šveices konfederācijā.

Pirms ierašanās Liepājā vadīju Krievijas Ārlietu ministrijas Ģenerālsekretariāta nodaļu.

Kāda jums šķiet Liepāja? Vai kaut kas jūs pārsteidza? Kuras vietas sirdij tīkamākas? Kas nepatīk?
Liepāja nelīdzinās nekam, tā ir daudzveidīga. Piemēram Jūrmalas parks nemaz nav līdzīgs Karostai, kur viss ir pilnīgi citādi. Tas, ka vienā nelielā pilsētā savienojušies vairāki kultūras slāņi, bija negaidīti un ļoti interesanti. Bieži eju kājām, tāpēc, ka man patīk iepazīties ar pilsētām tieši šādi. Ceru, ka atklāšu pats priekš sevis vēl daudzko interesantu. Vēl Liepāja atstāj tādas pilsētas iespaidu, kuras iedzīvotāji to mīl. Tā ir mājīga, mierīga, "mājas" («домашняя»). Kaut kādas nepatīkamas vietas neesmu pamanījis, neesmu arī vēl atklājis kādu īpaši iemīļotu pilsētas daļu – viss ir vienādi interesanti.

Kādi ir jūsu un ģenerālkonsulāta galvenie pienākumi?
Mans un, protams, konsulāta galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem. Pirmām kārtām Krievijas pilsoņiem. Viņiem noformējam dažādus dokumentus (pases, izziņas, pilnvaras), sekojam, lai netiktu pārkāptas viņu likumīgās tiesības un intereses, palīdzam gadījumā, ja ir kādi pārpratumi vai konflikti. Latvijas pilsoņiem noformējam Krievijas vīzas, palīdzam risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Krievijas oficiālajiem orgāniem, mācību iestādēm u.tml.

Vēl viens uzdevums – veicināt ekonomisko, kultūras un citu attiecību veidošanu starp Krieviju un Liepāju, Kurzemes reģionu, arī sakaru nodrošināšana starp cilvēkiem "pa horizontāli", tūrisma attīstība.

Ar ko uzturat pastāvīgus kontaktus Liepājā? Kā vērtējat Krievu kopienas darbošanos Liepājā? Vai Krievija arī tai palīdz, piemēram, Krievu nama atjaunošanā vai kā citādi?
Pirmām kārtām, protams, uzturam kontaktu ar pilsētas vadītājiem. Bez tam, neapšaubāmi, mēs cieši sadarbojamies ar Liepājas Krievu kopienu, kas  sniedz milzīgu palīdzību kultūras pasākumu organizēšanā mūsu tautiešiem. Piedalījos Krievu kopienas organizētajā bērnu Jaungada eglītes sarīkojumā, 8.Marta svētkos. Man, un ne tikai man, ļoti patika. Īpašu paldies gribu izteikt kopienas vadībai par palīdzību veterāniem. Kas attiecas uz Krievu namu, lielus finansiālus līdzekļus tā restaurācijai un remontam piešķir Krievijas vēstniecība Latvijā, mūsu ģenerālkonsulāts, nu un, savu iespēju robežās, krievu biznesmeņi Kurzemē.

Protams, tiekos ar vietējiem uzņēmējiem. Ar ebreju kopienu. Ar pilsētas radošajiem kolektīviem. Apmeklētāju plūsma ir diezgan liela, tā kā pazīšanās loks tikai paplašināsies.

Vai esat ieinteresēts stiprināt labas attiecības starp krievu kopienu un Latvijas pamatnāciju?
Manuprāt, labas attiecības starp cilvēkiem, kas plecu pie pleca dzīvo vienā valstī, ir tas, kā vajadzētu būt. Pat, ja viņiem ir dažādas nacionalitātes, valoda, kultūra. Un es tiešām cilvēciski, ne tikai kā ģenerālkonsuls esmu ieinteresēts, lai attiecības starp krieviem un latviešiem būtu labas.

Un tāpat starp valstīm. Esmu dziļi pārliecināts, ka Latvija un Krievija ir nolemtas kaimiņattiecībām. Lai ko domātu briselēs un vašingtonās, no ģeogrāfijas nekur neizbēgsi –  esam taču kaimiņi, un labāk dzīvot mierā un labklājībā. Jātirgojas un jābrauc ciemos vienam pie otra. Un ticiet – Krievijā tā domā praktiski visi. Domāju, ka arī Liepājā dzīvojošie krievi šajā jautājumā man piekritīs.