Lai atjaunotu šovasar gāzes eksplozijā cietušo ēku Liepājā, Vānes ielā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valdībai lūgs piešķirt 18 962 eiro.

Šā gada 5.jūlijā Liepājā, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vānes ielā 11, notika gāzes eksplozija. Eksplozijas rezultātā cieta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vānes ielā 11, septiņi pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi, tajā skaitā dzīvoklis Nr.22, kurā notika eksplozija, un mājas koplietošanas telpas, kā arī blakus esošā dzīvojamās mājas Vānes ielā 9 koplietošanas telpas.

Lai iedzīvotāji varētu dzīvot šajās ēkās, bija nepieciešams nomainīt izlauztās durvis, iestiklot izsistos logus, renovēt 22.dzīvokli, izremontēt iekšējo gāzesvadu, kā arī atjaunot koplietošanas telpas.

Pati Liepājas pašvaldība ir apņēmusies segt 30% no kopējiem izdevumiem, kas ir 8127 eiro, taču pārējo summu - 18 962 eiro tā lūdz no valsts budžeta līdzekļiem, kas domāti neparedzētiem gadījumiem.

Valdībai par līdzekļu piešķiršanu būs jālemj otrdien, 2.septembrī.