Valdība otrdien, 2.septembrī, piešķīra teju 19 tūkstošus Liepājas pašvaldībai lūgusi divu dzīvojamo māju remontiem pēc gāzes eksplozijas, ziņo aģentūra BNS.

18 962 eiro novirzīti no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Liepājas pilsētas pašvaldībai gāzes noplūdes rezultātā notikušās eksplozijas seku novēršanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vānes ielā 11 – dzīvokļu un koplietošanas telpu remontam, kā arī dzīvojamās mājas Vānes ielā 9 – koplietošanas telpu remontam. Lai saņemtu finansējumu, pašvaldībai ir jānodrošina 30% līdzfinansējums objektu sakārtošanai.

Liepājas pašvaldība klāsta, ka 5.jūlijā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vānes ielā 11 gāzes noplūdes rezultātā notika eksplozija, kuras rezultātā dažādus miesas bojājumus guva vairākas personas, kā arī iedzīvotājiem, mājai un apkārtējām mājām tika nodarīti ievērojami materiālie zaudējumi. Mājas apsaimniekotājs – pašvaldības uzņēmums "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) kopā ar operatīvajiem dienestiem veica avārijas seku novēršanu un turpmāku draudu izvērtēšanu. Lai nodrošinātu iedzīvotāju atgriešanos dzīves vietās un lai novērstu sprādziena radītos bojājumus, tika veikta gan būvgružu izvešana, gan dzīvokļu ārdurvju remonts, nomaiņa, logu nomaiņa un citi darbi.

Gāzes noplūdes izraisītās eksplozijas rezultātā cieta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vānes ielā 11 septiņi pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi, kā arī blakus esošā dzīvojamās mājas Vānes ielā 9 koplietošanas telpas. Dome informē, ka nepieciešams veikt cietušo pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu izlauzto ārdurvju nomaiņu, izsisto logu iestiklošanu, dzīvokļa Nr.22, kur notika eksplozija, renovāciju un abu māju koplietošanas telpu remontu, kā arī iekšējā gāzes vada remontu.

Policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu.

Liepājas pilsētas pašvaldības aprēķini liecina, ka Vānes ielā 11 dzīvokļu un koplietošanas telpu remontam, kā arī dzīvojamā mājā Vānes ielā 9 koplietošanas telpu remontam, kopā nepieciešami 27 089 eiro, tajā skaitā, dzīvojamai mājai Vānes ielā 11  – 9278 eiro koplietošanas telpu remontam, 2220 eiro dzīvokļu remontiem un 15 506 eiro dzīvokļa Nr.22 renovācijai, bet Vānes ielā 9  – 85 eiro koplietošanas telpu remontam.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iesniegto informāciju, Liepājas pilsētas dome apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 8127 eiro, kas ir 30 procenti no nepieciešamās summas.