Šā gada pavasarī renovācija ar ALTUM atbalstu tika uzsākta vai pēc ziemas laikapstākļu diktētā tehnoloģiskā pārtraukuma atsākta 12 objektos.  Piecos objektos šovasar renovācijas darbi ir pabeigti, septiņās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) pārvaldīšanā esošajās mājās darbi turpinās, informē LNA pārstāve Ita Cērmane.

Piecos objektos – Dārzu ielā 3, Celtnieku ielā 16, Aldaru ielā 8, Aisteres ielā 7 un Atmodas bulvārī 8B – šovasar renovācijas darbi ir pabeigti.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājai, kas atrodas Dārza ielā 3, energoefektivitātes paaugstināšanai veikti sekojoši darbi: fasādes un cokola atjaunošana, bēniņu un pagraba griestu siltināšana, apkures sistēmas un balkonu atjaunošana, ieejas mezglu atjaunošana, kā arī ierīkota zibens aizsardzības sistēma. Darbus pabeidza SIA ''IGA–4''.  

Celtnieku ielā 16 energoefektivitātes uzlabošanai veikta fasādes un cokola siltināšana, pagraba griestu siltināšana, horizontālās apkures sistēmas izbūve, ieejas mezgla atjaunošana un kanalizācijas sistēmas atjaunošana.  Darbus veica SIA ''IGA–4''.  

Dzīvojamā mājā Aldaru ielā 8  veikta fasādes un cokola atjaunošana, jumta seguma atjaunošana, horizontālās apkures sistēmas izbūve, lodžiju jumtu atjaunošana, kā arī ieejas mezglu atjaunošana. Uz līguma pamata darbus pabeidza SIA ''Mūrnieks''.  

Aisteres ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veica SIA ''Mūrnieks''. Veikta daļēja fasādes siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu un pagraba griestu siltināšana, horizontālās apkures sistēmas izbūve, esošā jumta seguma demontāža un jauna uzstādīšana.

Atmodas bulvārī 8B ēkai veikta fasādes, cokola, bēniņu un pagraba griestu siltināšana, horizontālās apkures sistēmas izbūve, logu un durvju nomaiņa, balkonu atjaunošana, jumta atjaunošana un zibens aizsardzības uzstādīšana. Darbus veica SIA ''Dzintars AB''.  

Šobrīd renovācijas darbi ar ALTUM atbalstu turpinās septiņās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) pārvaldīšanā esošajās mājās: Ed.Veidenbauma ielā 4A, Dzintaru ielā 97/99, Ventas ielā 6 un Ventas ielā 14, Vānes ielā 9, Grīzupes ielā 93 un Spīdolas ielā 2.

No LNA pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām pilnībā renovētas šobrīd ir 49 mājas.

Ikviena nosiltinātā māja LNA skatījumā ir veiksmes stāsts no siltumenerģijas samazinājuma redzes leņķa. Viennozīmīgi rekordiste ir dzīvojamā māja Vītolu ielā 6/10, kur pēc renovācijas siltumenerģijas patēriņš samazinājās par 74,76%. Dzintaru ielā 7 samazinājums ir 72,19%, Ziedu ielā 5 – 70,11%.