Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konkursā "Gada sporta pedagoga" titulam ir izvirzīti trīs nominanti – Iveta Caune no Rīgas 49.vidusskolas, Māris Stabiņš no Grundzāles pamatskolas un Juris Zilvers no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas.

Kā aģentūrai LETA pavēstīja ministrijā, galvenās balvas ieguvēju plānots atklāt pasākuma "Trīs zvaigžņu balva sportā 2020" apbalvošanas ceremonijā šā gada 30.decembrī.

Ministrijā skaidroja, ka savus profesionālos sporta skolotājus konkursam šogad līdz 7.decembrim varēja pieteikt pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, konkursam pieteikties varēja arī paši sporta skolotāji.

Kopumā pieteikumi saņemti no vairākām pilsētām un novadiem – Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Olaines, Daugavpils, Jelgavas pilsētas un novada, Gulbenes novada un Smiltenes novada.

Pēc IZM sniegtās informācijas, Caune ir talantīga Rīgas 49.vidusskolas skolotāja ar 19 gadu darba pieredzi kā sporta skolotāja, sporta darba organizatore un nu jau četrus gadus arī klases audzinātāja.

"Skolotāja ir stingra, bet godīga un saprotoša, ar labu humora izjūtu, tāpēc iemantojusi skolēnu, kolēģu un vecāku cieņu. Ar savu piemēru motivē bērnus mācīties un palīdz sasniegt labākus rezultātus. Skolēniem patīk, ka skolotāja aicina domāt plašāk – ārpus sporta stundas, skolas sola un sienām, sasaista stundas tēmu ar reālo dzīvi. Sportiskais rezultāts ir svarīgs, tomēr daudz svarīgāks par to – cīņasspars, neatlaidība, sevis pārvarēšana un finālā – iegūta sapratne par veselīgu dzīvesveidu un ticība, ka dzīvē viss sasniedzams," tā Cauni raksturojot kolēģi Rīgas 49.vidusskolā. 2018.gadā Caune arī saņēmusi goda titulu Rīgas gada sporta skolotājs.

Savukārt Grundzāles pamatskolas kolektīvs savas skolas sporta skolotāju Stabiņu raksturojot kā pedagogu, kurš ar savu degsmi un darba mīlestību spēj iedvesmot ikvienu skolēnu. "Viņš mācās, apgūst visu jauno, pēc tam to ievieš savā darbā un ar veiksmīgākajām idejām dalās ne tikai novadā, bet arī valstī. Attālinātās mācīšanās laikā Māris ir spējis izpausties ar savu radošumu un oriģinalitāti, pielietojot dažādas, netradicionālas metodes," tā uzsvērts pieteikumā.

Vienlaikus Zilvera pieteikumā teikts, ka viņa galvenais vadmotīvs, plānojot stundas un ārpusstundu pasākumus, ir veidot skolēnos pašmotivāciju plānot savu personisko laiku, ēšanas paradumus, fiziskās aktivitātes un garīgās nodarbes tā, lai veicinātu emocionāli un fiziski veselas personības attīstību mūžizglītības kontekstā.

"Skolotājs ir patiess sava darba entuziasts, kurš aktīvi darbojas gan savā jomā, gan sadarbojas ar citu mācību jomu kolēģiem, izmantojot holistisku pieeju un veidojot skolēnos veselības un fiziskās aktivitātes pratību plašākā starppriekšmetu kontekstā," atklāja ministrijā.

Konkursa "Gada sporta pedagogs 2020" vērtēšanas komisijā šogad darbojās pārstāvji no IZM, kā arī konkursa 2016.gada uzvarētāja, Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne. Konkurss šogad noritēja vienā kārtā un konkursa komisija vērtēja pretendentu sagatavotos pieteikumus.

Pēc IZM paustā, konkurss "Gada sporta pedagogs" tiek organizēts ar mērķi veicināt sporta skolotāju radošo darbību, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un vēlmi tajās iesaistīties. Konkursa uzdevumi ir rosināt sporta pedagogu vēlmi iepazīties ar jaunākajām izglītības aktualitātēm, veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un motivēt bērnus iesaistīties tajās, kā arī paaugstināt sporta pedagoga prestižu.