Vairāk nekā septiņus gadus Liepājas Diabēta biedrība (LDB) sniedz bezmaksas pakalpojumus diabēta slimniekiem, līdz jauno telpu iekārtošanai šis pakalpojums uz laiku pārtraukts.

Lai arī biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss un tā katru gadu bez maksas īstenojusi dažādas aktivitātes gan diabēta pacientu un viņu līdzcilvēku atbalstam, gan profilakses pasākumu īstenošanai, kurus pamanījuši un novērtējuši liepājnieki.

Liepājas pilsētas dome, novērtējot biedrības ieguldījumu Liepājas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, piešķīrusi tai bezmaksas lietošanā telpas Klaipēdas ielā 96A. Tomēr šobrīd telpas ir sliktā stāvoklī. Lai tajās tajās varētu ievākties un turpināt savu darbu ar sabiedrību, vispirms nepieciešams pamatīgs remonts. Tikai pēc tā iedzīvotāji varēs turpināt saņemt bezmaksas konsultācijas, analīzes un citus pakalpojumus saistībā ar diabētu un tā profilaksi.

Par biedrības darbības atjaunošanu tiks paziņots atsevišķi, bet nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruņiem 29525755 vai 26178272.

Par biedrības  darbības  atsākšanu,  tiks  ziņots  atsevišķi.

Liepājas Diabēta biedrība darbojas jau 20 gadu un tās galvenie darbības uzdevumi ir sekmēt cukura diabēta pacientu ārstēšanu, apmācību un aprūpi, palielināt sabiedrības izpratni par veselīgu dzīvesveidu, kā arī palīdzēt tiem, kuri nonākuši izmisumā un paši nevar no tā izkļūt. Biedrība savu darbību vienmēr centusies nodrošināt, rakstos projektus un piesaistot finansējumu no dažādiem avotiem. Piemēram pērn, 2011. gadā, projekta ietvaros biedrība dažādās ar diabētu saistītās aktivitātēs, tai skaitā sniedzot bezmaksas analīzes un agrīno diagnostiku, iesaistīja vairāk nekā 1000 Liepājas iedzīvotājus.