Ar domes 25.jūlija lēmumu Liepājas Diabēta biedrībai piešķirtas lietošanā papildu telpas ēkā Klaipēdas ielā 96A, kur tā jau mita līdz šim.

Telpas 31,5 kvadrātmetru platībā nodotas lietošanā uz pieciem gadiem labdarības pasākumiem – trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu veselības veicināšanai un sociālās labklājības celšanai.