Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla" ar domes lēmumu tikusi pie telpām Sociālajam dienestam nodotajā ēkā Klaipēdas ielā 96a.

Kādreizējā namu pārvaldes ēka Klaipēdas ielā 96a kļūst arvien vairāk apdzīvota – ar Liepājas domes 19.marta sēdes lēmumu tur telpas ierādītas arī Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrībai "Dēkla", kura līdz šim bija savas mājvietas.

Neapdzīvojamās telpas 18,9 kvadrātmetru platībā "Dēklai" nodotas lietošanā uz pieciem gadiem.

Biedrībai būs jāmaksā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, maksa par saņemtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem, kā arī nodokļus, ar kuriem aplikts vai var tikt aplikts nekustamais īpašums.

Klaipēdas ielā 96a jau atrodas Liepājas pensionāru dienas centrs, Liepājas Jaunie vanagi, Diabēta biedrība, Liepājas Poļu biedrība, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere" un veselības veicināšanas biedrība "Ābolīt’s".

Pērn ēka tika renovēta, renovācijas 1. un 2.kārtu veica SIA "Būvnieks".