Līdz ar pēdējām siltām dienām, Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" ir noslēgusi savus 25.jubilejas gada vasaras projektus.

Kā informē "Liepājas Jaunie Vanagi" Ārlietu sekretārs Žigimants Krēsliņš, mājās ir devušies pēdējie šā gada Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no grupu projekta “Youth for youth", kas sākot ar jūlija beigām, programmas "Erasmus+" ietvaros, strādāja organizācijā organizējot dažādas Liepājas pilsētas domes atbalstītas aktivitātes – jauniešiem bija iespēja vadīt dienas nodarbības bērniem un pusaudžiem Liepājā, darboties vasaras izbraukuma nometnē Bernātos.

Šajās aktivitātēs kopskaitā piedalījās 404 bērni un pusaudži, kā arī 333 vecāki. Savukārt septembrī, brīvprātīgie organizēja komandas veidošanas aktivitātes skolu klašu grupām, kur piedalījās 24 klašu grupas no 5 Liepājas skolām. Interese par šim saliedēšanās nodarbībām ir ļoti liela, jau trešo gadu, kopš organizējam tās, tādēļ ne visi gribētāji paspēj pieteikties, bet tie kuri paspēj, tie to spēj novērtēt.

Kā atzina paši brīvprātīgie, projekts ir bijis tik piesātināts ar aktivitātēm, ka paskrējis nemanot. Gala izvērtēšanā, atskatoties uz projektu, jaunieši akcentēja vairākas lietas. Esot ļoti forši, ka šādi projekti notiek, jo ir iespēja savā brīvā laikā darīt ko lietderīgu, bet tajā pašā laikā darīt to citā vidē, sadarbojoties ar nepazīstamiem cilvēkiem, kā arī iepazīstot svešu valsti. Par interesantākajām aktivitātēm tika atzītas vasaras izbraukuma nometne Bernātos, un, protams, nedēļa, kad bija iespējams paceļot un apskatīt Latviju. Daudzi to labprāt izmantoja, un atzina, ka nekad nebija domājuši, ka Latvija varētu būt tik interesanta un krāšņa. Tomēr arī bērnu aktivitātes esot bijušas tās, no kurām jaunieši visvairāk mācījušies kā strādāt ar dažādiem bērniem un pusaudžiem, un apgūt jaunas prasmes. Brīvprātīgie novērtēja to, ka viņiem tika dota iespēja strādāt ar dažāda vecuma grupu bērniem un jauniešiem, kas palīdzējis saprast ar kuru vecuma grupu viņiem izdodas sastrādāties vislabāk. Paticis vairāk strādāt ar bērniem un pusaudžiem, jo ar tiem strādāja veselu nedēļu, bet skolu klašu grupas ieradās tikai uz 3h, līdz ar to nebija iespēja izveidot personīgu kontaktu, bet no otras puses – klašu grupas nāca ar konkrētu mērķi – saliedēties, nevis vienkārši jautri pavadīt brīvo laiku.

Pievienotā vērtība šim projektam bija tas, ka jauniešiem tika dota iespēja mācīties seminārā par sevis pasniegšanu darba tirgū un savas idejas realizēšanu. Šim semināram bija arī praktiskā daļa – brīvprātīgajiem bija iespēja izvēlēties kur doties ēnošanas praksēs. Tādējādi viņi viesojās Valodu vēstniecībā, Liepājas Leļļu teātrī, LIAA Liepājas biznesa inkubatorā, Jāņa Vecbrāļa SB Art fotostudijā, Informācijas centrā iebraucējiem, Tūrisma informācijas centrā, Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Blue Shock Race kartingu hallē, Liepājas mākslas galerijā, Liepājas lidostā, kafejnīcā "Dzintariņš", sākumskolā "Varavīksne", pie Liepājas pilsētas domes starptautiskās sadarbības ekspertes, Atkarību profilakses centrā, Latvijas robežsardzes Liepājas pārvaldē, skaņu ierakstu studijā pie Ivara Sudmaļa, un Liepājas universitātes ārzemju sakaru daļā. Pēc izvēlētajām iestādēm redzams cik jaunieši bija dažādi un cik dažādas jomas viņi izvēlas savai nākotnei. Ēnošanu prakšu iespēju jaunieši atzina par ļoti interesantu un vērtīgu iespēju. Savukārt, pašas iestādes teica paldies par interesantiem jauniešiem, kuri uzdevuši jautājumus, kurus neviens konkrēto jomu speciālists nekad nebija uzdevis, kā arī par to, ka bija iespēja paskatīties no malas uz saviem labajiem darbiem. Liels paldies ikvienam speciālistam par atsaucību uzņemot mūsu brīvprātīgos savās iestādēs.

Liepājas Jaunie vanagi pateicas visiem vecākiem un pašiem bērniem par kopā pavadīto laiku aktivitātēs, un apsola, ka darīsim visu lai nākamo gadu šādas aktivitātes būtu vēl vairāk un interesantākas. Jo katru gadu bērnu skaits nodarbībās palielinās, un saprotam, cik tās ir nepieciešamas sabiedrībai.