Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie vanagi”, sadarbībā ar „Latvijas Lauku forumu” un Liepājas domi10.oktobrī organizē Liepājas un Kurzemes NVO sadarbības forumu.

Foruma mērķis ir popularizēt NVO darbību un svarīgumu sabiedrībā, izstrādājot stratēģijas jaunu biedru piesaistei, sadarbības stratēģiju starp pašvaldību un NVO, kā arī sadarbības stratēģiju starp NVO un masu medijiem.

Forums norisināsies 10.oktobrī no pulksten 13, par norises vietu tiks ziņots atsevišķi. Forums iecerēts divās daļās. Pirmajā daļā, NVO forumā piedalīsies NVO, pašvaldības un masu mediji. Tiks prezentēti labās prakses piemēri sadarbībai ar masu medijiem un pašvaldībām, kā arī būs iespēja piedalīties darba grupās, lai izstrādātu stratēģijas jaunu biedru piesaistei, sadarbības stratēģiju starp pašvaldību, masu medijiem un NVO, kā arī stratēģiju savas biedrības darbības popularizēšanai.

Katrai dalīborganizācijai būs iespēja izvietot savu stendu, kur pastāstīt par savu organizāciju un tās darbību, uzsvaru liekot uz paveikto sadarbībā ar pašvaldībām un masu medijiem.

Pasākuma otrajā daļā būs kultūras programma, kuru pasākuma dalībniekiem nodrošinās pasākuma organizētāji.

Līdz 3.oktobrim Liepājas un Kurzemes NVO, pašvaldību pārstāvji un masu mediju pārstāvji, kā arī ikviens interesents, aicināti pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu, kuru iespējams saņemt sazinoties pa e-pastu: ieva.shestilovska@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29792229.

Pasākumu finansiāli atbalsta Liepājas dome.