Ar domes Finanšu komitejas 13.decembra sēdes lēmumu veselības veicināšanas biedrībai “Ābolīt’s”” piešķirtas telpas Klaipēdas 96a.

Saskaņā ar pieņemto lēmumu, pašvaldības Sociālais dienests, kura valdījumā un apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums Klaipēdas ielā 96a, noslēgs līgumu ar sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību „Veselības veicināšanas biedrība „Ābolīt’s”” par neapdzīvojamo telpu nodošanu lietošanā.

Biedrība “Veselības veicināšanas biedrība “Ābolīt’s”” sadarbībā ar Sociālo dienestu plāno šajās telpās sniegt bezmaksas masāžas pakalpojumus mazturīgajiem iedzīvotājiem, pārējiem – par ziedojumiem. Tāpat biedrība organizēs lekciju un apmācību kursus par veselīgu dzīvesveidu u.c. pasākumus.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē, kas notiks 20.decembrī.

Klaipēdas ielā 96a jau atrodas Liepājas pensionāru biedrība, Liepājas Jauno vanagu mītne, Diabēta biedrība.