Ceturtdien, 16.martā, Liepājas domes sēdē deputāti izskatīja un pieņēma lēmumus 27 darba kārtības jautājumos. Viena lēmumprojekta izskatīšanu atlika.

Sēdes sākumā vicemērs Jurijs Hadarovičs lūdza izslēgt no sēdes darba kārtības jautājumu par zemesgabala Klaipēdas ielā 138 daļas iznomāšanu peldošas pirts izbūvei. Līdz ar to no 38 izskatīt paredzētajiem lēmumprojektiem lēmumi bija jāpieņem tikai par 37.

Kā pirmo deputāti izskatīja jautājumu par aizņēmumu Valsts kasē, lai finansētu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstību par metodisko centru STEM (Science, technology, engineering and mathematics) un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) jomā. Šim nolūkam nepieciešami 740 760 eiro uz laiku līdz 13 gadiem. Aizņēmuma atdošana plānota no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2020.gadu.

Deputāts Jānis Vilnītis interesējās, vai projektu nevar finansēt no pašvaldības budžeta, taču vicemērs Vilnis Vitkovskis noraidīja šādu iespēju. Rezultātā par lēmumprojektu nobalsoja visi 14 klātesošie deputāti (sēdē nepiedalījās Ģirts Kronbergs, kurš atrodas komandējumā ārzemēs), kļūdas pēc arī deputāts un ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, kurš iepriekš teicās nebalsot, lai nebūtu interešu konflikts.

Vilnītim bija jautājums arī par darba kārtības 2.jautājumu – pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" siltināšanas projektu, kura izmaksas ir 513 025,99 eiro. Vilnītis interesējās, kāpēc jāsiltina jau vienreiz siltināta ēka un aicināja pasekot līdzi ēkas siltināšanai, "lai katrus desmit gadus nebūtu jāsiltina no jauna".

Paskaidrojumu sniedza izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, uzsverot, ka kopš iepriekšējās siltināšanas ir mainījušies gan normatīvie akti, gan materiāli un tehnoloģijas. "No šodienas viedokļa skatoties, būtu neiedomājami siltināt ēku bez jumta siltināšanas un cokola, arī logiem tagad ir pavisam citas prasības," sacīja Tīdens. Projekts atmaksāšoties mazāk nekā desmit gadu laikā.

Diskusija raisījās arī par darba kārtības 7.jautājumu – Bērnu un jaunatnes centra direktores iecelšanu. Deputāts Vilnītis interesējās par kandidātu atlases komisijas darbu, jo, viņaprāt, iepriekšējā BJC vadītāja Inga Auziņa, atšķirībā no citiem komisijas locekļiem, līdzvērtīgas kandidētas vērtējusi izteikti atšķirīgi. Tomēr deputāti akceptēja komisijas izvirzīto kandidāti Inetu Klāsoni.

Izmaiņas sagatavotajā lēmumprojektā skāra Mazo un vidējo komercsabiedrību konkursa rezultātus, jo no atbalstāmo skaita par nodokļu parāda nenomaksāšanu laikā tika izslēgta SIA "Project 1".

Pēc šī lēmuma pieņemšanas no sēdes prom devās Vilnis Vitkovskis, kuram pēc pāris stundām bija jāpiedalās "svarīgā apspriedē Rīgā".

Tika atbalstīts pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plāns 2017.gadam. Uz Jāņa Vilnīša jautājumu apmierinošu paskaidrojumu sniedza aģentūras pārstāve Kitija Gulbe, līdz ar to "par" nobalsoja visi 13 sēdes dalībnieki.

Interešu konflikta dēļ par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" nebalsoja deputāts un slimnīcas valdes loceklis Edvīns Striks.

Deputāti akceptēja Sociālā dienesta bilancē no 2001.gada esošā mikroautobusa pārdošanu izsolē, jo tas "ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī un, pēc sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējuma, nākotnē paredzamās remonta un sagatavošanas izmaksas valsts tehniskajai apskatei nebūs ekonomiski pamatotas".

Izsolē atļāva nodot arī Komunālās pārvaldes bilancē esošo koku cirsmu, nosakot izsoles sākumcenu 1 235 eiro.

Deputāti pieņēma lēmumu par Nīcas pagastā esošā Liepājas pašvaldības īpašuma atpūtas kompleksa "Draudzība" būves – nodegušās "Villa Alma" – pamatu nojaukšanu.

Liepājas Diabēta biedrībai nolēma nodot lietošanā pašvaldības telpu Klaipēdas ielā 96A uz desmit, nevis, kā līdz šim, uz pieciem gadiem.

Nolēma atļaut SIA "Konig eirotrans" par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu iegādāties zemesgabalu Vānes ielā 27, uz kura atrodas tai piederošas ēkas. Savukārt Aloizs Norkus un Anita Norkus izsolē bez pretendentu atlases varēs iegādāties neapbūvētu starpgabalu Zemnieku ielā 60A.

Tika pieņemts lēmums izbeigt nomas līgumu ar SIA "iCotton" par zemesgabala Krūmu ielā 72, kas 2014.gada 30.decembrī noslēgts starp pašvaldību un uzņēmumu. Deputāts un SEZ pārstāvis Uldis Hmieļevskis skaidroja, ka uzņēmums iecerēto ražotni būvēs citā vietā – "otrā pusē manēžai".

Apstiprināja divu izsoļu rezultātus – par 1050 eiro pārdots dzīvoklis Tirgus ielā 59–5, bet par 1950 eiro – dzīvoklis Nākotnes ielā 19–20.

Tika atbalstīts arī lēmumprojekts par zemesgabalu Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 apvienošanu. Šādu lūgumu izteikusi Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, jo SEZ uzņēmums SIA "Finestra Solution" tur plāno būvēt alumīnija un stikla konstrukciju ražotni.

Deputāti arī apstiprināja pirmsskolas izglītības iestāžu "Rūķītis", "Kāpēcītis" un "Liesmiņa" jaunos nolikumus, kuri ir pārstrādāti, pilnveidoti un tajos norādīts gan izglītības iestādes darbības mērķis, gan pamatvirzieni un uzdevumi, kā arī īstenojamās izglītības programmas un citi jautājumi.

Deputāti nolēma pagarināt SIA "DEF" zemes nomas līgumu Liedaga ielā esošās maksas autostāvvietas uzturēšanai tikai līdz aprīļa beigām, nevis līdz gada beigām. "DEF" nav samaksājusi visas nodevas pašvaldībai, un tai ir grūtības uzturēt autostāvvietu. Deputāti nolēma, ka šajā vietā būtu ierīkojams bezmaksas stāvlaukums.

Tāpat tika pieņemti vairāki lēmumi par zemesgabalu iznomāšanu uz to esošo būvju uzturēšanai, kā arī atkritumu novietnes ierīkošanai mājas Liedaga ielā 1 iedzīvotājiem.