Liepājas Sociālā dienesta Pensionāru dienas centri Klaipēdas ielā 96a un Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā 1 aicina Liepājas seniorus gan pulciņos, gan uz kopīgu laika pavadīšanu dažādos publiskos pasākumos. Martā plānotas gan izklaidējošas, gan izglītojošas nodarbības, informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.  

Februārī pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a viesojās kapela "Skani", bet pasākumā "No sirds uz sirdi" uzstājās dziesminiece Zanda Štrausa. Savukārt 8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā, seniores priecēs vīru koris "Dziedonis" Valda Aivara vadībā. 4. martā plānota radošā darbnīca, kur katrs dalībnieks varēs izgatavot ādas rokassprādzi Diānas Ansules vadībā. Plānots, ka, sākot no aprīļa, centrā varētu notikt arī vingrošanas nodarbība kvalificēta fizioterapeita vadībā.

Pensionāru dienas centrs Klaipēdas ielā 96a atvērts apmeklētājiem darba dienās no pulksten 11 līdz 17. Šeit darbojas seši pašdarbības pulciņi un notiek sporta aktivitātes. Reizi nedēļā trešdienās sanāķ galda spēļu klubiņš, kura spēļu klāsts šogad papildināts ar jaunām un interesantām spēlēm. Vienu vai divas reizes mēnesī notiek arī plašāki pasākumi zālē, kur aicināts ikviens interesents.
 
Karostas pensionāru dienas centrā Ģenerāļa Baloža ielā 18. martā no pulksten 11 līdz 16 notiks medijpratības darbnīca "Saproti informāciju", kuru vadīs biedrības "Kurzemes NVO centrs" komunikācijas koordinatore Kristīne Jonova. Darbnīcās seniori mācīsies analizēt informāciju dažādos medijos, apgūs, kā neiekļūt krāpnieku lamatās u.c.

Karostā pensionāru dienas centrs darbojas katru darba dienu no 10 līdz 16, un šeit apkārtējo mikrorajonu un arī citi Liepājas seniori tiek aicināti kopīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar citiem domubiedriem. Otrdienās un ceturtdienās no 12 līdz 13 darbojas līnijdeju pulciņš Ingunas Zvaigznes vadībā, bet no 14 līdz 15 notiek tējas dzeršanas klubiņš, kur katrā nodarbībā tiek degustēta kāda pašu gādāta tēja un apspriesta tēma par šīs tējas labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību. Ceturtdienas no 14 līdz 16 centrā notiek rokdarbu radošās darbnīcas, ko vada sociālā darbiniece Līga Otrupe, no otrreizējiem materiāliem veidojot dažādas interesantas un praktiskas lietas.

Vairāk informācijas par pasākumiem un citām aktivitātēm dienas centros var uzzināt, zvanot Klaipēdas ielas centra administratorei  Ritmai Klucei pa tālr. 26343750 vai Karostas pensionāru dienas centram pa tālr. 65674590.