Liepājas Diabēta biedrība ar domes lēmumu tikusi pie jaunām telpām pašvaldībai piederošajā īpašumā Klaipēdas ielā 96A .

Ar domes sēdes lēmumu pašvaldības Sociālajam dienestam uzdots noslēgs līgumu ar sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību „Liepājas Diabēta biedrība” par pašvaldības īpašumā esošās neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu ietošanā biedrībai.

Liepājas Diabēta biedrība rūpējas par vairāk nekā 200 biedriem, sekmējot cukura diabēta pacientu ārstēšanu, apmācību un aprūpi, veicinot veselības aprūpi.

Līdz šim biedrība nomāja telpas Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā Aldaru ielā 20/24, kur par telpu nomiu maksāja Ls 80 mēnesī. Tas, kā biedrība norādījusi savā vēstulē Liepājas domei, biedrībai vairs nav bijis pa kabatai.

Nekustamais īpašums Klaipēdas ielā 96A sastāv no vienstāva mūra ēkas un zemesgabala, kas ar domes lēmumu tas nodots Sociālā dienesta valdījumā. Daļā ēkas telpu darbojas Pensionāru dienas centrs, daļu aizņem bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi””. Nesen šiem diviem nomniekiem pievienojās arī Latvijas poļu savienības Liepājas nodaļa, bet nu – Liepājas diabēta biedrība.