14. un 15.aprīlī nozīmīgas jubilejas atzīmē divi bērnudārzi – "Stārķis" Stārķu ielā 30 šodien svin 25 gadu jubileju, rīt svētki būs bērnudārzā "Mazulītis" Dunikas ielā 17, kur atzīmēs 30. jubileju.

Bērnudārza "Stārķis" pedagogus, bērnus un vecākus bija ieradies sveikt arī Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītājas p.i Kristīne Niedre-Lathere, novēlot zinātkārajiem mazuļiem kopā ar radošiem pedagogiem atklāt vēl daudz jaunu brīnumu bērnudārza pasaku valstībā, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Par teicamu un ilggadēju darbu bērnu audzināšanā Domes pateicības rakstus  saņēma pieci bērnudārza darbinieki -  pirmsskolas izglītības skolotāja Ilona Baliklova-Kopmane, pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Meļņikova, skolotāja logopēde Elīna Antoņuka, skolotāja logopēde Valērija Jegerova un bērnudārza vadītāja Anna Koliškina.

17 bērnudārza pedagogi, kuri šajā darba vietā nostrādājuši visus 25 gadus, saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis" Stārķu ielā 30 dibināta 1990. gadā. Pirmsskolas izglītības iestāde ir viena no jaunākajām un plašākajām pirmsskolas izglītības iestādēm Liepājā. Pirmsskolas izglītības iestādē "Stārķis" ir 12 grupas, 3 latviešu valodas apmācību grupas un 9 mazākumtautību apmācību grupas. "Stārķis" ir vienīgā PII Liepājā, kur tiek īstenotas četras pirmsskolas izglītības programmas, tajā skaitā speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Gadu gaitā vairākkārt mainīti bērnudārza nosaukumi: 47. bērnudārzs, mazbērnu novietne- bērnudārzs "Stārķis", no 2001. gada 1. septembra un līdz šim brīdim: pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis".  

Šobrīd iestādi apmeklē 242 mazie liepājnieki, darbojas 12 grupiņas. Par mazajiem liepājniekiem rūpējas 24 pirmsskolas izglītības skolotājas, 12 auklītes, 3 logopēdes, 3 mūzikas skolotājas un tehniskais personāls 8 cilvēku sastāvā.

Savukārt PII "Mazulītis" darbu uzsāka 1985. gada 10. oktobrī, kā bērnudārzs Nr. 45. 1997. gadā 45. bērnudārzs kļūva par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādi "Mazulītis". "Mazulītī" darbojas 12 pirmskolas vecuma bērnu grupas, kopumā ar 257 bērniem. Iestādē tiek realizēta divu valodu apmācība: 7 grupās - latviešu valodas apmācība, 5 grupās - mazākumtautību (krievu valodas) apmācība. Jau gandrīz divus gadu desmitus bērnudārzā izkoptā tradīcija - organizēt pašiem savas leļļu teātra izrādes - vēl joprojām ir neatņemama aktivitāte. Šim nolūkam uzkrāta atbilstoša materiālā bāze: rokas lelles, dekorācijas un to elementi, kā arī daudzveidīgi kostīmi.  Mazākumtautību grupu audzēkņiem latviešu valodas skolotāja organizē dažādus pasākumus, lai valodas apguvi padarītu aizraujošāku, un iepazītu latviskās kultūras tradīcijas.