Sarkanā krusta Liepājas komitejas telpās Autoru ielā 4/6 Annas dienā tika atklāts un darbojas senioru kluba „Dzirkstele” Jaunliepājas senioru centrs.

Svētku reizē bija pulcējušies ap 50 senioru, kuri vārda dienā sveica kluba vadītāju Ainu Annu Treimani un kurus, savukārt, centra atklāšanas svētkos sveica gan Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops un Liepājas komitejas vadītāja Ieva Brakše,  gan Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. Seniori izska lielu pateicību visiem, kuri palīdzēja soli pa solim nonākt pie centra, kur arī Jaunliepājas un Ziemeļu priekšpilsētas cilvēki var gūt jaunas zināšanas un būt sabiedriski aktīvi. Vislielākais paldies uzņēmējam un Liepājas domes deputātam Jānim Vilnītim par atvēlētajām telpām kluba darbības sākumā.  
 
Te arī turpmāk katru otrdienu un trešdienu pulcēsies aktīvie Jaunliepājas, Ziemeļu priekšpilsētas un Zaļās birzs ļaudis – otrdienās no 11 līdz 14 notiek rokdarbnieku nodarbības un tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, trešdienās no 15 līdz 17 notiek vokālā ansambļa un līnijdeju grupas mēģinājumi. Seniori aicina pievienoties ikvienu interesentu. Tuvākā plānotā tikšanās notiks ar Saeimas deputāti, liepājnieci Aiju Barču. Tikšanās vieta Autoru ielā 4/6, kur nu jau pastāvīgi darbojas senioru klubs „Dzirkstele”.

Vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 25904703.