Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 155 gadiem dzimis vācbaltiešu ārsts Kristians Nikolajs Andreass Zīberts, bijis psihiatriskās slimnīcas galvenais ārsts.

Vācbaltiešu ārsts Kristians Nikolajs Andreass Zīberts (Siebert) dzims 1859.gada 30.novembrī Limbažos skolotāja ģimenē Dēls ārsts Haralds Zīberts. Mācījies Liepājas Nikolaja ģimnāzijā (1869–1877). Studējis medicīnu Tērbatas Universitātē (1879–1883 ). Pēc tam ārsts Latgalē, Krustpilī, Subatē (1883–1889), un 1889.gada ārsts Liepājā. Liepājas psihiatriskās slimnīcas galvenais ārsts (1893–1913), vienlaikus arī ārsts Liepājas Sarkanā krusta slimnīcā (1897–1905). Piedalījies Liepājas Ārstu biedrības dibināšanā. No 1898.gada darbojies vācu entomologu biedrībā un Rīgas dabaspētnieku biedrībā.

Miris 1926.gada 29.decembrī Liepājā, apbedīts Līvas kapos.