Dažādu veselības pakalpojumu pieejamība Liepājā, visa veida ārstniecības speciālistu trūkums, savstarpējā sadarbība starp sociālajām nozarēm un ģimenes ārstiem, zobārstniecības pakalpojumu pieejamība, preventīvu pasākumu trūkums bērnu drošības nodrošināšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs, senioru veselība, studentu motivācijas trūkums, taisnīga atalgojumu sistēma, medicīniskā personāla apmācības programmas – šie bija tikai daži no izaicinājumiem, kas tika definēti šodienas tematiskās darba grupas "Veselība” sanāksmē, informē pašvaldība.


Šodien kopā sanāca attīstības programmas 2021.-2027. gadam darba grupa par tēmu "Veselība". Dažādu nozaru pārstāvji vairāku stundu garumā strādāja grupās un izvirzīja pirmos konkrētās nozares izaicinājums.


Paralēli norisinājās trīs darba grupas par šādām tēmām:
– Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra
– Sabiedrības veselības veicināšana
– Veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.


Iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

– elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,
– rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,
– klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63 404 755),
– klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 12.00 līdz 16.00.

Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šī gada oktobrī.


Nākamā darba grupa par tēmu "Sociālā aizsardzība” kopā sanāks otrdien, 11.februārī, pulksten 10 Rožu laukumā 5/6, bijušajās tūrisma biroja telpās.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba