Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā ārkārtējās situācijas laikā papildus ikdienā ierastajiem pabalstiem un pakalpojumiem liepājnieki, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem, var saņemt arī pārtikas pabalstu un pabalstu krīzes situācijā. Šogad kopumā ap 60 Liepājas iedzīvotāju vērsušies Sociālajā dienestā, lai saņemtu šo palīdzību, informē Liepājas Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Krīzes pabalstu šogad jau pieprasījuši 53 liepājnieki, tas piešķirts par kopējo summu 7948 eiro. Papildus 20 ģimenēm ar bērniem piešķirta valsts noteiktā piemaksa 50 eiro par bērnu. Savukārt pēc pabalsta pārtikas iegādei šogad vērsušies tikai trīs iedzīvotāji.

Pabalstu krīzes situācijā un pārtikas iegādei var saņemt gadījumos, kad nepieciešams īpašs atbalsts, un visi pašu resursi ir izsmelti. Tās ir situācijas, kad no ģimenes vai personas neatkarīgu apstākļu dēļ vairs nav iespējams pašu spēkiem nodrošināt cilvēka pamatvajadzības un nepieciešama materiāla palīdzība.

Lai gan Sociālais dienests šobrīd apkalpo klientus attālināti, iedzīvotāji, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem, aicināti vērsties pēc palīdzības attālināti, pieprasot gan pārtikas pabalstu, gan krīzes pabalstu.

Pārtikas pabalstu var pieprasīt Liepājas pilsētā deklarētie iedzīvotāji, kuriem nav savu līdzekļu pārtikas iegādei. Tās ir kartes pārtikas iegādei līdz 45 eiro personai un līdz 200 eiro ģimenei mēnesī "Top!" veikalos. Vairāk par pārtikas pabalstu liepaja.lv/pabalsts-partikas-iegadei/

Savukārt pabalstu krīzes situācijā piešķir domes Sociālo lietu komisija, katru situāciju izvērtējot individuāli. Lai pieprasītu pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā ar komisijai adresētu iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību. Vispirms gan nepieciešams konsultēties ar Sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski pa tālr. 634 89652 vai ar epasta starpniecību (sociala.palidziba@liepaja.lv) , lai saprastu, vai konkrētā situācija tiešām ir krīzes situācija. Vairāk par krīzes pabalstu liepaja.lv/pabalsts-krizes-situacija/

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (ar ienākumiem līdz 242 eiro) divās vietās pilsētā iespējams saņemt arī Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzību - pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas, uzrādot trūcīgās vai maznodrošinātās personas izziņu. Šīs pakas Liepājā izsniedz divās vietās – Latvijas Sarkanā krusta Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A (tālr. 26460515) un biedrībā "Latvijas pirmās palīdzības vienība", Uliha iela 35/37 darba dienās pulksten 10–17, tel. 29519459 (īpašos gadījumos iespējams vienoties arī par paku piegādi dzīves vietā) .

Lai saņemtu Eiropas atbalsta pakas, jāuzrāda trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņa ( ja izziņas derīguma termiņš beidzies ārkārtas situācijas laikā, tā automātiski pagarināta līdz 2021. gada 28. februārim).

Sociālais dienests aicina klientus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski:
Par sociālo palīdzību un pabalstiem 634 89652 vai 634 89655
Par sociāliem pakalpojumiem 634 89668
Par sociālo darbu 634 89682