Liepājā no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā vīrusa "Covid-19" izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir "Klau! Sadzirdi savas iespējas".

Karjeras nedēļas laikā Liepājas bērniem un jauniešiem, ņemot vērā valstī noteikto attālināto mācīšanos, tiks radīta iespēja izzināt profesijas skolu sagatavotajos uzdevumos, arī mācību saturs šajā nedēļā tiks veidots par dažādām profesijām un nepieciešamajām iemaņām, lai kļūtu, piemēram, par ārstu vai arhitektu. Tiks organizētas video lekcijas, kurās izglītības jomas pārstāvji, mācību iestāžu vadītāji, studenti iepazīstinās bērnus ar mācību procesu savā skolā, stāstīs par savas profesijas izvēli un izglītības iespējām, kā arī atbildēs uz skolēnu jautājumiem. Tāpat skolās būs iespēja attālināti pieteikties individuālām karjeras konsultācijām, vai, piemēram piedalīties Liepājas Digitālo inovāciju parka organizētajā karjeras spēlē par IT profesijām.

Savukārt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) Karjeras dienas risināsies mēneša garumā. To mērķis ir veicināt bērnu izziņas interesi par dažādām profesijām un iegūt personīgo pieredzi par tajā izmantojamajiem materiāliem, darbarīkiem, profesijā strādājošo radītajiem galaproduktiem. Bērni iepazīst dažādas profesijas un izvēlas, kura tiks pētīta padziļināti,  darbojas ar pieejamajiem materiāliem un rīkiem, veidojot realizējamus gala produktus. Tā piemēram, PII "Pasaciņa" bērni pētīs žurnālista profesiju un veidos grupiņas avīzi, PII "Delfīns", "Mazulītis",  "Pasaciņa" un "Pūcīte" iepazīsies ar pavāra profesiju – veidos recepšu grāmatu, PII "Kāpēcītis" pētīs reklāmdizainu un veidos īpaša dizaina blociņu, bet PII "Gulbītis" audzēkņi veidos grāmatu par cilvēka ķermeni un pētīs ārsta profesiju.

Viens no Karjeras nedēļas centrālajiem pasākumiem būs tiešsaistes diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem 27.oktobrī, kuras laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos. Savukārt 28.oktobrī moderators Magnuss Eriņš vadīs tiešsaistes pasākumu jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds.  

"Prieks, ka neskatoties uz "Covid-19" situācijas izplatību un ierobežojumiem, notiek Karjeras nedēļas aktivitātes. Tas apliecina, ka arvien lielāku lomu spēlē e-vide, tehnoloģijas un digitalizācija, kas nenoliedzami būs arī  nākotnes izglītības pamatā. Tāpat gandarījums, ka par karjeru, tās nozīmi domājam ne tikai skolās, bet jau pirmsskolas izglītības iestādēs," uzsver Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā skolās un citās mācību iestādēs visā Latvijā notiks dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes. Tāpat jauniešiem būs iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī saņemt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai. Ņemot vērā "Covid-19" ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. "Karjeras nedēla" tiek īstenota VIAA īstenota projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.